Tuchtklacht tegen advocaat Holleeder

Tegen Stijn Franken, de advocaat van Willem Holleeder, is een tuchtklacht ingediend bij de Orde van Advocaten. De klacht is ingediend door de zussen van Holleeder, Sonja en Astrid. Zij vinden dat Franken zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Mogelijk is het een tactische zet van de zusters.

Door Vincent Verweij

De kwestie draait feitelijk om twee zaken. Ten eerste is Astrid Holleeder zelf advocaat en heeft zij in die hoedanigheid eerder “confraterneel” overleg gevoerd met Franken in zaken die haar broer betroffen. Astrid opereerde jarenlang als juridisch adviseur van haar broer. Hij gebruikte haar als klankbord bij juridische kwesties. Nadat Astrid zich als getuige tegen haar broer keerde, ontstond een lastige situatie waarbij Stijn Franken en Astrid Holleeder op sommige punten aan geheimhouding zijn gebonden, terwijl die ook een rol spelen in de strafzaak tegen Willem, waarin Astrid als getuige optreedt.

Den Hartog

Ten tweede is er Sandra den Hartog, de weduwe van Sam Klepper. Zij getuigt tegen Willem Holleeder  maar was eerder client van Stijn Franken. Met Den Hartog had Franken in directe zin een probleem omdat een advocaat vertrouwelijke informatie van een ex-client nooit tegen die client kan gebruiken. Praktisch gezien: Franken zou zelf nooit een kruisverhoor van Den Hartog kunnen doen in de Zaak-Holleeder. Om belangenverstrengeling te voorkomen werd afgesproken dat Franken haar niet zou ondervragen, maar dat zou overlaten aan een kantoorgenoot. Volgens De Volkskrant heeft Franken die afspraak geschonden en ondervroeg hij haar zelf bij de rechter-commissaris. De zusters Holleeder ergerden zich hieraan en dienden een klacht in bij de Orde van Advocaten. Afgelopen vrijdag zou Franken hierover zijn gekapitteld door de Amsterdamse deken.

Tactisch

De vraag is in hoeverre de klacht werkelijk problemen zal veroorzaken voor Franken. Belangrijke overweging is ook dat Franken effectief moet kunnen blijven optreden als advocaat. De Volkskrant concludeert dat de verdediging van Willem Holleeder wankelt en dat Franken de verdediging mogelijk neerlegt. Dat is nog afwachten.

De tuchtklacht is een tactische zet van de gezusters Holleeder die de druk verhoogt. Immers: het uit elkaar spelen van Willem Holleeder en zijn advocaat is een belangrijke spaak in het wiel van de verdediging. Niemand kent het Holleeder-dossier zo goed als Stijn Franken. De hoogleraar geldt bovendien qua juridische kennis als één van de beste advocaten van Nederland en geniet veel respect in de rechtszaal.

Goudsnip

Morgen moet Willem Holleeder voorkomen tijdens de vierde pro-forma zitting in de Viool-zaak. Dan zal Franken naar verwachting reageren op de ontwikkelingen. Overigens is ook niet uit te sluiten dat de bal keihard terug wordt gespeeld naar Astrid Holleeder. In de periode vanaf medio 2013, op een moment dat Franken met Astrid Holleeder volop de verdediging van zijn client Holleeder met haar besprak, had Astrid Holleeder zich al in het geheim gewend tot justitie om tegen haar broer te gaan getuigen. Zij heeft in ieder geval twee jaar tegenover Franken en haar broer dubbelspel gespeeld. Onduidelijk is ook haar status in het Goudsnip-onderzoek, de verdenking van witwassen van criminele gelden van de Heineken-ontvoerders. Astrid Holleeder werkte als strafadvocaat én verdachte op het kantoor van Franken aan die zaak. Franken zal alles willen weten over een mogelijke deal die er met haar door het OM is gesloten.

Zie ook:

Advocaat Holleeder met duivelse dilemma’s