Verdediging Holleeder wankelt niet

De voorspelling dat advocaat Stijn Franken dinsdag de verdediging van Willem Holleeder neer zou leggen is onjuist gebleken. Recente berichten in de media over hem leiden volgens Franken af ‘van waar het werkelijk over moet gaan’.

Door @Wim van de Pol

Franken verkeert in een netelige situatie. Er ligt een klacht bij de Raad voor Discipline tegen hem die door (onder meer) getuige Astrid Holleeder is ingediend. Franken zou zijn geheimhouding hebben geschonden ten opzichte van collega-advocaat Astrid Holleeder en tegenstrijdige belangen hebben gehad. Hij was advocaat van Sonja Holleeder in de strafzaak tegen de zussen over de afwikkeling van de erfenis van Cor van Hout. En Sandra den Hartog getuigt nu ook tegen Willem Holleeder maar was eerder client van Stijn Franken.

Kranten als De Volkskrant en De Telegraaf schreven maandag dat de verdediging van Holleeder ‘wankelde’. Franken gaat echter door.

Hij wees de rechtbank er dinsdag ter zitting op dat hij de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam al op 3 april 2015 informeerde over de situatie en er vervolgens voor de deken bevredigend overleg over heeft gevoerd.

Voorsprong

Franken wil graag reageren op de vloed aan negatieve publiciteit over hem en zijn client in de media maar zegt dat niet te kunnen, niet in de laatste plaats vanuit zijn geheimhoudingsplicht. Toch voelde hij zich vandaag geroepen tot wat commentaar.

Hij zei op de pro forma-zitting tegen Holleeder voor de rechtbank Amsterdam met ‘enige schroom’ te spreken over zijn eigen rol als raadsman. Hij beschreef hoe hij al sinds het najaar van 2007 Holleeder bijstaat. De dossiers in de huidige strafzaak over (onder meer) zes moorden zijn al huizenhoog gestapeld. Maar de zaak heeft ook raakvlakken en relevante verbindingen met andere kolossale informatiebergen zoals het moordonderzoek Passage en de afpersingszaak tegen Holleeder, Kolbak. Franken kent beide zaken uitstekend en heeft dus een voorsprong in kennis.

Bijltje

‘Holleeder moet de best mogelijke rechtsbijstand hebben’, zei hij.

Franken:

Een andere verdediging zal tot grote problemen leiden. Niet omdat ik zo geweldig ben. Niemand anders kan in een paar jaar de dossierkennis opbouwen die nodig is.

Als er een vergelijkbaar geschikte advocaat zou zijn dan zou Franken misschien ‘het bijltje erbij neerleggen’.

Er is geen in zijn visie dus geen andere optie dan dat hij doorgaat. In eerste plaats in het belang van Holleeder maar ook in het belang van de rechtspleging, omdat een wisseling van advocaat tot grote vertragingen zal leiden.

Online

Franken zei verder het voornemen te hebben dat hij binnenkort alle verklaringen van Willem Holleeder die deze heeft afgelegd bij de rechter-commissaris in de huidige strafzaak online zal zetten. Eerder lekten grote delen van de voor Holleeder zeer belastende verklaringen van zijn zussen uit, en kwamen die zelfs integraal online te staan. Franken:

Alleen door het gehele verhaal te publiceren kan het werkelijke verhaal worden verteld. Voor een goede balans mag het publiek niet uitsluitend afgaan op uitlatingen van deze en gene.

Het Openbaar Ministerie zei dinsdag bij monde van officier van justitie Sabine Tammes dat uit onderzoek gebleken zou zijn dat de naar website Vlinderscrime gelekte Holleeder-stukken afkomstig zijn van ‘raadslieden of verdachten’ in de Passage-zaak (in die zaak waren de stukken bijgevoegd). De rechter verbood deze publicatie.

Het ressortsparket wil voortaan gevoelige stukken precies markeren, aldus Tammes, zodat bewezen kan worden welke persoon stukken heeft gelekt.

Zie eerdere berichten over de Holleeder-zaak:

OM: ‘Holleeder beraamde aanslag op zussen’

Tuchtklacht tegen advocaat Holleeder

Advocaat Holleeder met duivelse dilemma’s

Holleeder’s verbazing over kroongetuige Ros

‘Alleen Cor, Robbie en ik wisten de details’ (UPDATE)