Veroordeelde schutter Almeerse liquidatie mogelijk op vrije voeten door fout gerechtshof

Een man die is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het liquideren van de Iraanse elektricien Ali Motamed in Almere, in 2015, zit “zonder titel” in voorlopige hechtenis. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz wil dat zijn cliënt onmiddellijk op vrije voeten komt. Er heeft volgens hem binnen de wettelijk vereiste termijn geen zitting plaatsgevonden waarin het hof de voorlopige hechtenis had kunnen verlengen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft echter wel een proces-verbaal van een pro forma-zitting opgemaakt van een zitting, die kennelijk niet heeft plaatsgevonden.

Door @Wim van de Pol

Het gaat om de zaak tegen de Amsterdammer Anouar “Twins” A. (32) die, samen met Moreo M., alias “Terminator”, volgens de rechtbank op 15 december 2015 de Eneco-werknemer Ali Motamed dood heeft geschoten. Anouar A. werd destijds door het Openbaar Ministerie geschetst als een zeer zware crimineel. Hij werd eerder veroordeeld tot zes jaar cel voor een overval. De moordzaak loopt nu in hoger beroep.

Bizar

Op een zitting in het hoger beroep schetste advocaat Yehudi Moszkowicz vorige week woensdag een bizarre gang van zaken.

Op de voorgaande zitting – op 16 november – was het onderzoek geschorst tot 8 februari. Dat staat ook in het proces-verbaal van de zitting. Vorige week woensdag las de voorzitter van het hof deze zittingsdatum 8 februari nog hardop voor.

Op die 8 februari had het gerechtshof de voorlopige hechtenis van Anouar A. en Moreo M. moeten verlengen. Dat was een formaliteit geweest. Niettemin moet volgens de wet het gerechtshof wel formeel een besluit nemen als de formele termijn voor een hechtenis is verstreken. Zo’n zitting wordt ook wel een pro forma-zitting genoemd, doorgaans is die op de dag dat de termijn voor voorlopige hechtenis ten einde is, en er over een nieuwe termijn moet worden besloten.

Maar op die 8 februari was er door een fout helemaal geen pro forma-zitting gepland. En die zitting heeft dus ook niet plaatsgevonden.

Oproep

Advocaat Moszkowicz had op 8 februari echter wel een een oproeping voor een pro forma-zitting ontvangen, en wel voor 10 februari. Op die dag zou er in Amsterdam een pro forma-zitting plaatsvinden.

Op 10 februari meldde zich voorafgaand aan het aangewezen tijdstip een kantoorgenoot van Moszkowicz, Vladimir Lisi, op het gerechtshof, locatie Amsterdam. Er ontstond daar enige verwarring bij de bodes. Als er een zitting is moet de bode zo’n openbare zitting in de gang hardop uitroepen. Opmerkelijk: bij de bodes van het hof was helemaal niets bekend over een zitting in de zaak van Anouar A.. Ook navraag van advocaat Lisi bij de griffie leverde niets op. Lisi stuurde een e-mail naar het speciaal voor deze strafzaak aangemaakte e-mailadres. Op deze e-mail is nooit antwoord gekomen.

Advocaat Yehudi Moszkowicz: ‘Feit is dat op het in de oproep genoemde tijdstip en locatie op 10 februari géén zitting heeft plaatsgevonden. En ook niet op 8 februari.’

De termijn van 90 dagen voor de voorlopige hechtenis voor Anouar A. was dus niet gehaald. En dat betekende dat hij – maar ook medeverdachte Moreo M. – zonder wettelijke grondslag vast zaten, en nog zitten.

Voorgelezen uit proces-verbaal

Advocaat Moszkowicz verzocht op de zitting van 16 februari (vorige week woensdag) het gerechtshof zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen omdat die zonder wettelijke grondslag vast zou zitten. De advocaat van Moreo M. sloot zich daarbij aan. Het hof weigerde dat.

De voorzitter van het gerechtshof stelde verder dat er op 10 februari in Amsterdam wel degelijk een zitting was geweest. Hij zei dat te hebben vernomen van de voorzitter die deze zitting in Amsterdam had gedaan.

Moszkowicz: ‘Ik heb grote moeite te geloven dat de zitting werkelijk heeft plaatsgevonden. Als hij heeft plaatsgevonden dan is hij niet uitgeroepen want de bode wist van niets. En dan is het een nietige zitting geweest want hij was niet openbaar.’

De opmerking van de voorzitter van het hof vond Moszkowicz kennelijk onjuist en onbegrijpelijk. Hij wraakte daarom het gerechtshof.

De voorzitter zei op de zitting verder dat de termijn voor de hechtenis niet tot 8 of 10 februari liep maar zelfs tot 14 februari. Dat was vreemd want de de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie had even daarvoor bevestigd dat de termijn tot 8 februari liep. En: de voorzitter had die datum 8 februari, desgevraagd door Moszkowicz, daarvoor ook nog zelf voorgelezen uit het proces-verbaal van de zitting van 16 november 2021.

Wraking

Afgelopen maandag (21 februari) kreeg Moszkowicz van de griffier een ‘proces-verbaal terechtzitting’ toegestuurd van deze zitting. Dat was een vreemd proces-verbaal, in de ogen van Moszkowicz, want hoe kan dat zijn opgesteld als er op 10 februari helemaal geen zitting is geweest?

Desgevraagd door Crimesite zegt het gerechtshof geen antwoord te willen geven op de vraag of de zitting van 10 februari ook door een bode is uitgeroepen en daadwerkelijk ook heeft plaatsgevonden. Ook op de vraag of het proces-verbaal dat door de griffier is opgemaakt over 10 februari wel juist is wil het gerechtshof niets zeggen. Een woordvoerder:

De vragen die u stelt zijn het onderwerp van de wraking. Bij de behandeling van de wraking komt het aan de orde.

Er is nog geen datum bekend waarop de wrakingskamer de zaak zal behandelen.