Verpleger verdacht van meer levensdelicten

De 21 jarige Rotterdamse verpleger Rahiied A. die wordt verdacht van moord en poging tot moord op in ieder geval drie bejaarde mensen, wordt inmiddels van twee andere levensdelicten verdacht. Dat bracht het Openbaar Ministerie donderdag naar buiten.

90 dagen

De raadkamer van de rechtbank Rotterdam heeft donderdag besloten de jongen, die werkte als verzorgende in verschillende instellingen, 90 dagen langer vast te houden voor onderzoek naar in ieder geval twee nieuwe levensdelicten. De nieuwe verdenkingen zijn voortgekomen uit de meldingen van instellingen waar de verdachteheeft gewerkt. In totaal hebben die instellingen twaalf nieuwe meldingen gedaan. De politie onderzoekt nu of bij deze signalen sprake is van een strafbaar feit.

Humanitas

De instellingen die een nieuwe melding hebben gedaan zijn Humanitas in Rotterdam, en het Jasmijnhuis en De Riederborgh in Ridderkerk. Het onderzoeksteam, OM en de betrokken instellingen, staan in nauw contact met de betrokken families die ook vandaag van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn gesteld. Dat de namen van de instellingen zijn vrijgegeven, is gebeurd in overleg met het OM, het onderzoeksteam en de zorginstellingen. Wel hebben de instellingen met het onderzoeksteam afgesproken geen informatie te geven over de meldingen en het onderzoek, behalve uiteraard aan de betrokken families. Aan bewoners en hun familie, en het personeel van de instellingen, is ook al eerder informatie gegeven.

Insuline

A. werd aangehouden op vrijdag 17 november. Het onderzoek kwam op gang nadat begin november een vrouw onwel was geworden die insuline had gekregen, terwijl daarvoor geen medische noodzaak was. De instelling waar de vrouw woont, ’t Huys te Hoecke in Puttershoek, deed aangifte, ook van het vermoeden dat eerder al een vrouw was overleden als gevolg van de onjuiste toediening van insuline. Tijdens het onderzoek kwam ook een incident naar voren van een vrouw in een instelling in Rotterdam, Humanitas, die onwel was geworden maar het heeft overleefd.

Het onderzoek staat onder leiding van twee officieren van justitie en wordt gedaan door rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie Eenheid Rotterdam. Ook zijn medewerkers betrokken van het Bureau Opsporing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (de opvolger van de Inspectie voor de gezondheidszorg).