Andere rechter gaat Demmink-zaak doen

De verschoningskamer van de rechtbank in Rotterdam heeft ingestemd met het verzoek van een rechter om de zaak tegen oud-topambtenaar Joris Demmink niet te hoeven behandelen. De Rotterdamse rechter had op 29 augustus 2013 verzocht hem te verschonen van de behandeling van een zaak die was aangespannen door Stichting De Roestige Spijker. Deze stichting wil zich als partij voegen in de civiele procedure die Demmink heeft aangespannen tegen het Algemeen Dagblad. Die krant schreef vorig jaar dat Demmink in het verleden seks heeft gehad met minderjarige jongens.

Ede

Demmink was tot 2012 secretaris-generaal op het ministerie van Justitie.  Hij vordert in de procedure onder meer de veroordeling van het Algemeen Dagblad tot rectificatie. De Roestige Spijker wil een rechterlijke uitspraak en onderzoek afdwingen over de publicatie van het artikel van het Algemeen Dagblad. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtbank getuigen onder ede horen over Joris Demmink.

Bezwaar

De advocaat van Stichting De Roestige Spijker heeft in een brief bezwaar gemaakt tegen de behandeling van de zaak door de betreffende rechter omdat deze vroeger heeft gewerkt op het kantoor van de landsadvocaat in Den Haag, die nu ook de belangen van Demmink behartigt. Volgens de advocaat was een onpartijdige en onafhankelijke behandeling van de zaak mogelijk niet gewaarborgd. Eerder dit jaar verschoonden alle raadsheren van de gerechtshoven in Den Haag en Den Bosch zich al in een zaak tegen Demmink. In die zaak ging het om een klacht tegen niet vervolgen van Demmink na een aangifte van seksueel misbruik.   

Schijn

In zijn verzoek tot verschoning stelt de rechter dat hij dat hij tijdens zijn vorige dienstbetrekkingen nooit bij zaken die direct met de positie van de oud-topambtenaar verband hielden betrokken is geweest. Ook stelt de rechter dat hij de oud-topambtenaar nooit heeft ontmoet. Volgens de rechter is er derhalve geen enkele aanleiding om zijn subjectieve partijdigheid in twijfel te trekken. De rechter geeft in zijn verzoek wel aan de schijn van partijdigheid te willen voorkomen.

Andere rechter

Een andere rechter zal nu het voegingsverzoek gaan behandelen. Die rechter gaat beslissen of De Roestige Spijker tot de procedure tussen de oud-topambtenaar en het AD wordt toegelaten. Pas wanneer die beslissing is genomen, zal de zaak waartoe De Roestige Spijker wil worden toegelaten verder gaan.