Vervolging om dood door schuld in zaak Orlando

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat een 27-jarige Hagenaar Roy B. vervolgen wegens betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. Hem wordt verweten dat hij de jongen geen hulp gaf toen die in het water lag.

Ypenburg

De man was al verdachte in de zaak. Na enkele dagen aangehouden te zijn werd hij weer in vrijheid gesteld.

Orlando Boldewijn kwam zondag 18 februari 2018 na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij bleek voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg, nabij het Böttgerwater. Naar aanleiding van een anonieme tip werd maandagavond 26 februari 2018 door duikers gericht gezocht in De Blauwe Loper, het water nabij de plek waar hij het laatst werd gezien. Diezelfde avond werd zijn lichaam in het water aangetroffen.

Dood door schuld

Het Openbaar Ministerie denkt bewijs gevonden te hebben tegen de man in de onderzoeksresultaten van onder meer buurtonderzoeken verricht, getuigenverhoren, onderzoek door duikers op de bodem van het water, grootschalig onderzoek naar telefoongegevens en forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van Orlando.

De conclusie is niet dat Orlando door geweld om het leven is gekomen. Het onderzoek aan het lichaam van Orlando heeft geen doodsoorzaak opgeleverd.

Maar uit het onderzoek is wel gebleken dat de verdachte Orlando in de nacht van 18 op 19 februari 2018 in het water heeft zien liggen en hem daarin heeft laten liggen, zonder hem hulp te bieden of de hulpdiensten te alarmeren.

Het Openbaar Ministerie zal de Hagenaar daarvoor gaan vervolgen. Er is een voorlopige tenlastelegging opgesteld waarin de verdachte mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen wordt verweten.