VN: cocaïneproductie naar record, maar groei topt af

De wereldwijde cocaïneproductie is weer gestegen, maar het groeicijfer neemt af. Dat concludeert de drugsorganisatie van de VN, de UNODC. Tussen 2014 en 2019 groeide de geschatte wereldproductie naar 1.784 ton zuivere cocaïne, het hoogste niveau ooit. Tegelijkertijd vertraagt de groei van de productie.

Coca

In het World Drug Report 2021 staan de meest recente globale berekeningen, dat zijn cijfers over 2019.

Vergeleken met het jaar daarvoor steeg de wereldwijde cocaïneproductie in 2016 met 37 procent, in 2017 met 23 procent, in 2018 met 5 procent en in 2019 met 3,5 procent.

De verklaring voor deze trend naar stabilisering is volgens de UNODC de daling van het aantal hectares dat in Bolivia, Peru en Colombia met cocastruiken is beplant. In Colombia, het land dat het meeste coca produceert, daalde dat coca-areaal iets terwijl het in Peru en Bolivia juist iets toenam.

Tegelijk constateert de UNODC dat de productiemethoden voor cocaïne weer zijn verbeterd zodat er met minder blad meer cocaïne kan worden gemaakt.

Opsporing

In 2019 is iets meer cocaïne in beslag genomen door de opsporingsdiensten: naar schatting van 76% in 2018 naar 80% van de geproduceerde hoeveelheid. De UNODC ziet de oorzaak daarvan in de grotere productie en een verbetering van de efficiëntie van de opsporing.

De VN bevestigt de trend dat de productie van cocaïne zich steeds meer verplaatst naar landen buiten de Andes. In Europa worden veel “cocaïnewasserijen” ontdekt (waar van cocaïnepasta het snuifbare cocaïnezout wordt gemaakt).

Zuiverheid

Hoewel de Verenigde Staten nog altijd de grootste markt voor cocaïne is stijgt de hoeveelheid cocaïne die naar Europa komt, aldus de UNODC. Maar er zit tegelijk nog steeds groei in het aantal ton dat naar de VS wordt verscheept.

De UNODC noemt het opvallend dat de zuiverheid van de cocaïne die in de VS en Europa in de detailhandel wordt verkocht nu gelijk is. Vroeger was de zuiverheid in de VS altijd hoger. Een eenduidige oorzaak daarvoor heeft de UNODC niet. Mogelijk speelt een rol dat er steeds meer Europese netwerken zelf cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa weten te brengen. Een andere mogelijkheid is dat Zuid-Amerikaanse organisaties zich meer op de Europese markt zijn gaan richten.

De markt voor cocaïne in Azië blijft expanderen terwijl het belang van havens in Afrika als transitopunt verder toeneemt.

Het gebruik van cocaïne in de wereld blijft toenemen. Heel opvallend is dat het gebruik in Australië het hoogste in de wereld is (en nog sterk lijkt toe te nemen), terwijl daar de prijs van cocaïne ruim twee keer boven die in Europa ligt.

Zie ook:

Cocaïne-kartels bestaan niet: waarom de strijd tegen de cokehandel niet werkt (VIDEO)