Vrijspraak voor AT’er die per ongeluk verdachte doodschoot

Vrijspraak voor AT’er die per ongeluk verdachte doodschoot

De agent die vorig jaar tijdens een arrestatie onbedoeld Tim van der Boor doodschoot is door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat het de schuld van de agent is dat het slachtoffer is overleden. Het lid van een arrestatieteam had niet zoals voorgeschreven zijn vinger gestrekt naast de trekker gehouden, waardoor het wapen af ging. De officier van justitie had een taakstraf geëist voor dood door schuld.

Vuurwapengevaarlijk

Op 17 maart 2022 omsingelde een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies een auto in Waalwijk met daarin Van der Boor en zijn vriendin. De 27-jarige Tim van der Boor was verdachte in een drugsonderzoek en moest worden aangehouden. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn en daarom was een arrestatieteam ingezet.

Portier niet open

Na deze omsingeling probeerde de agent het portier van de auto te openen om de man aan te houden. Het portier ging niet open, waarna de agent zijn vuurwapen op de man richtte. Het wapen ging af en het schot raakte het slachtoffer, die aan zijn verwondingen overleed.

Aan de andere kant trok een collega op hetzelfde moment de vriendin uit de auto.

Fout

Politieambtenaren moeten zich houden aan strikte veiligheidsvoorschriften bij het gebruiken van een dienstwapen. Uit verklaringen van leden en docenten van het arrestatieteam volgt dat de agent tot het moment dat het schot gelost werd, heeft gehandeld volgens de voorgeschreven en getrainde autoprocedure en veiligheidsvoorschriften.

Op enig moment heeft de agent, zonder dat hij van plan was een schot te lossen, zijn vinger verplaatst van de slede naar de trekker van het wapen en deze overgehaald. De agent handelde hiermee in strijd met de veiligheidsvoorschriften en maakte dus een fout, zo stelt de rechtbank vast.

Onverwachte beweging

Uit forensisch onderzoek en een getuigenverklaring is gebleken dat de hand van het slachtoffer vlak voor het fatale schot een onverwachte beweging omhoog maakte.

Deskundigenrapportages tonen aan dat het mogelijk is dat een goed getrainde agent van een speciale eenheid als gevolg van een plotselinge en onverwachte beweging onbedoeld de trekker van het wapen overhaalt, ondanks dat hij eerst zijn vinger op de slede van het wapen hield.

Geen schuld

In het strafrecht leidt niet elke fout automatisch tot schuld. De vraag was of de rechtbank de fout verwijtbaar vond, dus of de verdachte anders had moeten én kunnen handelen.

De rechtbank vindt dat het gelet op de bevindingen van de deskundigen en de getuigenverklaring dat voldoende aannemelijk is geworden dat de agent, als gevolg van een schrikreactie door de plotselinge beweging van de hand van het slachtoffer, zijn vinger onbewust van de slede naar de trekker heeft verplaatst en vervolgens de trekker heeft overgehaald.

Daarmee is het voor de rechtbank aannemelijk dat de agent het overhalen van de trekker niet had kunnen voorkomen en hem ook geen verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank spreekt de agent daarom vrij van dood door schuld.

Zie het vonnis.