Vrijspraak voor “Rooie Ron”

Ron de J. (foto), alias Rooie Ron, is in hoger beroep vrijgesproken van het witwassen van geld dat hij tijdens de IRT-affaire had verdiend. Ook kan hij zijn in beslag genomen villa in Vinkeveen terug krijgen. De rechtbank had hem vorig jaar juni nog tot 9 maanden cel veroordeeld. 

“Rooie Ron” kocht in 1995 van de opbrengst uit grootschalige handel in softdrugs een kapitale villa aan de Vinkeveense Plassen. Hij kocht het onroerend goed met toonderaandelen van een Zwitserse bedrijf.

IRT-affaire

De Jong verdiende, net als Mink Kok en Stanley Hillis, begin jaren negentig miljoenen aan importen van softdrugs samen met de informant Kris J. van het toenmalige IRT. Pas jaren na de afloop van IRT-affaire, waarin twee ministers het veld moesten ruimen omdat zij geen helderheid wisten te verschaffen over de de activiteiten van politie en justitie, rakelde het OM de zaak opnieuw op en werd De J. op de korrel genomen.

Gedoogd

Het gerechtshof oordeelde maandag dat de overheid de praktijk heeft gedoogd dat de winsten door de informanten en tussenpersonen werden behouden, door de afwikkeling niet op officieel niveau te bespreken of te beslissen. Hierdoor kan volgens het hof niet worden gesteld dat die verdiensten, die het financiële gevolg waren van door de overheid gestuurde handelingen, afkomstig waren uit het criminele handelen van De J. Volgens het hof wist de overheid dat het om grote winsten ging.

Hier de uitspraak.