Waarom beantwoordt Opstelten de vragen niet?

Het is al geruime tijd geleden dat Tweede Kamer-lid Michel van Nispen (SP) vragen stelde aan minister Opstelten van Justitie over de Bruinsma-miljoenen in Bazel naar aanleiding van het boek Fred en de Wet. Inmiddels stelt Quotenet vast: meneer Van Nispen wacht nog op antwoord.

10 miljoen

Overleden hasjbaron Klaas Bruinsma liet drugsgeld naar Hong Kong vloeien en van daar ging een deel van het geld na zijn overlijden in 1991 naar Bazel. Ex-zakenpartners van Bruinsma bemoeiden zich ermee. In 2011 maakte Opstelten bekend dat de Nederlandse justitie geen vat meer kan krijgen op die som van ruim 10 miljoen euro in Bazel.

Belastingdienst

In Fred in de Wet staat een reconstructie van de gang van zaken rond het onderzoek naar de zakelijke erven van Bruinsma in Haarlem en Amsterdam. Onder leiding van het Amsterdamse parket loste het onderzoek naar witwassen van drugsgeld in het niks op en resulteerde een groot strafrechtelijk onderzoek naar grootscheepse belastingfraude uiteindelijk in 1997 in een afdoening met de Belastingdienst. Charles Geerts, John Engelsma en Gerard Cok betaalden via Scala bv 12 miljoen gulden. Toenmalig officier van justitie Fred Teeven bemiddelde destijds.

Zwitserse bankrekening

Eén van de kennelijk moeilijke vraagstukken die Van Nispen heeft aangesneden is de volgende:

Klopt het dat er door de voormalige officier van justitie Teeven een overeenkomst is gesloten met Engelsma, Geerts en Cok? Is toen tevens afgesproken dat de miljoenen op de betreffende Zwitserse bankrekening aan hen toe zouden komen en Nederland de Zwitsers niet zou helpen met hun strafrechtelijke onderzoek, of een afspraak van soortgelijke strekking? Zo niet, wat is dan wel overeengekomen? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten?

Uitsteltermijn

Moeilijke vragen? Michel van Nispen stelde zijn vragen op 14 november, maar kreeg medio december te horen dat er uitstel werd gevraagd. Deze uitstel-termijn om te antwoorden is inmiddels ook weer verlopen en Opstelten heeft opnieuw nog steeds niet gereageerd. Van Nispen is zeer verbaasd. Tegen Quotenet zei hij:

’Ik kan twee redenen aanvoeren voor uitstel. 1) de vragen zijn moeilijk te beantwoorden, omdat er informatie naar boven moet komen die al oud is 2) de vragen zijn te pijnlijk om te beantwoorden omdat Teeven hierbij betrokken is. Goed dat je belt trouwens. Ik ga eens rappeleren.’

Even wachten nog.

Zie ook:

‘Notaris gehoord in onderzoek Bruinsma-geld’

Kamervragen over “Bruinsma-deal” Teeven (VIDEO)