Waarom ketamine zo populair is bij drugsdealers (VIDEO)

In de afgelopen twee jaar stegen de inbeslagnames van ketamine snel. De douane pakte 800 kilo, terwijl er in 2016 nog maar 2,6 kilo werd onderschept. De cijfers duiden erop dat de handel en het gebruik van ketamine explodeert. De drug is populair bij gebruikers en bij dealers. Om een simpele reden: het is semi-legaal. Video na de break.

Opiumwet

Ketamine staat namelijk niet op de lijst van verboden stoffen in de Opiumwet. Het is officieel een geneesmiddel en wordt ook veelvuldig gebruikt bij narcoses. Het bezit en gebruik is volkomen legaal. Voor het importeren en verhandelen is wel een vergunning nodig, maar de straffen voor illegale import liggen veel lager dan die voor drugs die wel op de Opiumlijst staan.

Dealer

Ketamine is een kristalachtig poeder, dat meestal gesnoven wordt. Als je veel gebruikt, kun je in een zogenaamd k-hole komen. Je lichaam en je geest lijken zich van elkaar te scheiden en je kunt niet meer bewegen. De NOS maakte een video over de handel in ketamine, waarin ook een dealer aan het woord komt.

Zie ook: Taakstraf voor giga-handel in ketamine