Wrakingsverzoek Marengo-proces afgewezen (UPDATE)

De wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank heeft woensdag de verzoeken tot wraking van de rechters in het Marengo-proces afgewezen. Dat is gebeurd zonder dat er een openbare zitting over is geweest. Het proces gaat weer verder met dezelfde rechters. Het was het derde wrakingsverzoek in de Marengo-zaak dat is afgewezen.

Geen behandeling

De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, had namens hem en twee andere verdachten het wrakingsverzoek gedaan, onder meer omdat de rechtbank weigerde haar een toelichting te laten geven op een verzoek dat ze wilde doen, en ook weigerde om Weski het verzoek te laten doen.

De wrakingsverzoeken van de overige verdachten, die zich bij monde van hun raadslieden hadden aangesloten bij het verzoek van Weski, zijn niet-ontvankelijk verklaard.

De rechtbank vond een behandeling ter zitting door de wrakingskamer niet nodig.

Niet gehoord

Advocaat Weski wilde een presentatie geven om onderzoekswensen toe te lichten en daarin chatberichten van kroongetuige Nabil B. verwerken. Het Openbaar Ministerie wilde het tonen van die berichten beletten omdat dit veiligheidsrisico’s met zich mee zou brengen. De rechtbank ging met dat standpunt mee. Daarop wraakte Weski de rechtbank.

Het opmerkelijke is in deze zaak is dat de wrakingskamer zich bij haar oordeel heeft gebaseerd op het verzoek van de advocaten en het proces-verbaal van de zitting dat door de gewraakte rechtbank is opgemaakt. De advocaten zijn niet in de gelegenheid gesteld hun standpunt uit te leggen en dus niet gehoord.

De motivering van de uitspraak volgt later. De rechtbank tekent alvast wel aan dat verzoeken tot wraking steeds vaker buiten zitting worden afgedaan sinds de Hoge Raad in 2018 oordeelde dat een (tussen)beslissing van een rechtbank geen grond voor wraking kan zijn. Een wrakingskamer hoeft in die denkwijze geen inhoudelijk oordeel te geven als het wrakingsverzoek ziet op een (tussen)beslissing van de rechtbank.

Weski stelt in reactie dat ze monddood is gemaakt door de rechtbank. Volgens haar heeft de rechtbank dit bij verschillende eerdere gelegenheden in het Marengo-proces al eerder gedaan.