‘Zo misleidde de AG de Hoge Raad’ (#2)

Advocaat-generaal Diederik Aben construeerde in de herzieningszaak Baybaşin volgens hoogleraar Ton Derksen zijn eigen gelijk. Eén van zijn strategieën was zuivere ‘misleiding’ van de Hoge Raad, aldus Derksen. In Aben’s conclusie staan hier en daar ‘keiharde leugens’.

Door @Wim van de Pol

Aben schreef een dik pak papier dat zeer moeilijk leesbaar is, zeker voor niet ingewijden in de zaak. De misleidingen en drogredeneringen die Derksen aankaart zitten diep verborgen in de 1.730 pagina’s die Aben (met zijn staf) produceerde, en die maar weinigen zullen lezen, ook de meeste journalisten niet.

In zijn nieuwe boek (Rammelende Argumenten voor de Hoge Raad) somt Derksen 12 ‘misleidingen’ op. Hieronder staan ze op een rij. Het zijn uitsluitend misleidingen die in het nadeel van Baybaşin werken.

Misleiding #1
Aben verzwijgt aan de Hoge Raad dat zijn eigen tolk wat betreft de Koerdische telefoongesprekken in de moordzaak in de theetuin het woord ‘vluchteling’ (boxçe) beter in de context vindt passen dan het belastende woord ‘tuin’ (baxçe). ‘Tuin’ is het belastende woord waar Aben vanuit gaat, omdat de moord in een tuin plaatsvond.

Misleiding #2
Aben schrijft niet aan de Hoge Raad dat in een zaak uit twee telefoongesprekken blijkt dat het zogenaamde beoogde slachtoffer nog springlevend is en dat de zaak is afgesloten met de verkoop van allerlei spullen. Geen moord of moordopdracht dus.

Misleiding #3
Aben onthoudt de Hoge Raad de informatie dat de politietolken 39 keer systematisch niet vertaalden dat Baybaşin (foto rechts) feitelijk in Istanboel moest zijn (hetgeen niet mogelijk was omdat hij in Amsterdam was tijdens het tappen).

Misleiding #4

Een taalkundige concludeerde in het voordeel van Baybaşin. Aben onthoudt de Hoge Raad de kennis dat deze deskundige uiteindelijk geen problemen met de geluidskwaliteit van te beoordelen telefoongesprekken meer had. Aanvankelijk beschikte deze man over materiaal van onvoldoende kwaliteit.

Misleiding #5
Aben schreef dat deze deskundige zich ‘niet met zekerheid’ had uitgelaten. Dat is onjuist, de man schreef juist dat hij ‘overtuigd’ was.

Misleiding #6
Aben schrijft in de zaak van de moord in de tuin dat deze zelfde deskundige slechts ‘een voorkeur’ voor  het woord ’vluchteling’ boven ‘tuin’ had. Onwaar: de man schreef juist dat hij ‘overtuigd’ was van ‘vluchteling’ en niet van ’tuin’.

Misleiding #7
Aben schreef dat er in de proefopstelling van een tapkamer die hij gebruikte een “AMS” aanwezig was (dit is een database voor koppeling met opgeslagen telefoongesprekken). Onjuist: de politie had nota bene zelf aangegeven dat die AMS er niet meer was. Er was geen functionerende tapkamer uit 1998 meer.

Misleiding #8
Een – volgens Aben onbetrouwbare – deskundige (de man die concludeerde dat er gesprekken zijn vervalst) zou volgens Aben hebben gerapporteerd dat hij een AMS ter beschikking had. Niet waar.

Misleiding #9
Aben schrijft meermalen zelf een AMS in werking te hebben gezien. Een onwaarheid, want onmogelijk. De AMS was al vernietigd en overigens allang niet meer in gebruik.

Misleiding #10
Aben schrijft in een brief aan een deskundige te hebben geschreven dat er een AMS was. Maar in die brief staat in werkelijkheid niets over een AMS.

Misleiding #11
Aben noemt in zijn “Appendix Overzicht Nova” een bepaalde ontlastende brief van een persoon in Turkije. Hij verwijst naar bepaalde paragrafen in zijn conclusie waar die brief aan de orde zou zijn. Niet waar. De brief wordt niet door hem in de conclusie behandeld. Hij doet in de appendix wel voorkomen aan de Hoge Raad alsof dat zo is, maar het is niet waar. De ontlastende brief is dus verdwenen uit de conclusie.

Misleiding #12
Aben schrijft dat het dossier geen stukken bevat over twee personen die voor de FBI werkten. Dat is pertinent onjuist. Het dossier bevat de tekst van 23 afgeluisterde telefoontjes van Baybaşin met deze twee met name genoemde heren, en die bevatten allerlei aanknopingspunten om hun authenticiteit en hun bevindingen te kunnen toetsen. De twee werden in het onderzoek van Aben dus niet gehoord.

===

De Hoge Raad heeft de conclusie van Aben gevolgd en het herzieningsverzoek afgewezen.

Zie ook:

Hoogleraar: ‘AG Hoge Raad is pseudo-wetenschapper’ (#1)

Lees alles over het onderzoek in de zaak: