Zussen kroongetuige hebben aangifte gedaan tegen OM wegens schending ambtsgeheim (UPDATE)

Twee zussen van kroongetuige Nabil B. hebben vorig jaar aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie omdat zij menen dat ambtenaren van het Openbaar Ministerie opzettelijk informatie, die geheim had moeten blijven, naar buiten hebben gebracht via Telegraaf-journalist John van den Heuvel. Ze menen dat er daarbij sprake is geweest van schending van het ambtsgeheim. Crimesite heeft deze aangifte, die is gedateerd op 23 juni 2021, ingezien.

Door @Wim van de Pol

De kwestie draait met name om wat er is gebeurd op 26 mei vorig jaar. Op die dag kwam op de zitting van het Marengoproces naar buiten dat de kroongetuige zijn overeenkomst met de staat heeft opgeschort omdat het Openbaar Ministerie stelselmatig haar afspraken met betrekking tot de beveiliging van de kroongetuige en diens gezin zou hebben geschonden, aldus de kroongetuige Nabil B.. Dat was groot nieuws.

Communicatie-adviseur

De kroongetuige, werd op dat moment bijgestaan door zijn advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, maar ook door Peter R. de Vries. Aan het besluit van B. om de overeenkomst op te schorten was onder meer een gesprek tussen Peter R. de Vries en een hoge communicatie-adviseur binnen landelijke eenheid van de politie vooraf gegaan. In dat gesprek op 17 mei is besproken dat het conflict tussen de kroongetuige en het Openbaar Ministerie op het punt stond te escaleren. De Vries waarschuwde dat B. zijn deal met de Staat zou kunnen gaan opschorten.

De politieman Bernard Jens stelde in het gesprek dat het Openbaar Ministerie officieel niets naar buiten zou brengen maar dat er ‘natuurlijk’ van alles gelekt en verspreid zou gaan worden. Of althans, volgens De Vries, waren dit zijn woorden of woorden van gelijke strekking. Advocaat Peter Schouten heeft over deze gebeurtenis gesproken op de radio, na de moord op De Vries.

Video

De zussen van de kroongetuige stellen te moeten constateren dat er inderdaad is gelekt door het Openbaar Ministerie. Op de dag dat de breuk tussen de kroongetuige en het OM naar buiten kwam, kwam ook de naam van de advocaten van de zussen van de kroongetuige naar buiten: Royce de Vries en Khalid Kasem.

Dat gebeurde in een uitzending op de website van De Telegraaf. Rond 19.45 was daar een video te zien onder het kopje ‘Kroongetuige Nabil B. speelt hoog spel.’ De video is een gesprek tussen Wilson Boldewijn en journalist John van den Heuvel.

Van den Heuvel stelde in dat gesprek ‘in de wandelgangen’ te hebben vernomen dat er binnen het OM grote ergernis zou zijn over ‘declaratiegedrag’ van de kroongetuige. Peter R. en advocaat Schouten zouden volgens hem voor ‘fikse nota’s’ zorgen. Verder zei Van den Heuvel dat de familie van B. zou worden bijgestaan door ‘het voormalig kantoor’ van Peter R. de Vries:

Royce de Vries en uh Kasem. Ja, het Openbaar Ministerie heeft zoiets van ja daar gaan zij niet over. Het gaat puur om de veiligheid en niet om allerlei randzaken. (…) het Openbaar Ministerie zegt wij willen een beetje terug naar het normaal.

De namen van de advocaten zijn inmiddels uit de video geknipt, althans uit de video zoals die door De Telegraaf op YouTube is gepubliceerd (zie onder).

‘Gevaarzettend’

Maar volgens de zussen van de kroongetuige en hun advocaat Royce de Vries was het kwaad geschied. Direct na deze publicatie was er sprake van grote ‘paniek’. Om veiligheidsredenen werd de familie van de kroongetuige al jarenlang bijgestaan door anonieme advocaten. De broer van de kroongetuige en zijn advocaat waren al vermoord. Royce de Vries schreef in de aangifte:

Gezien de voorgeschiedenis in Marengo zijn de uitlatingen van Van den Heuvel dan ook zeer gevaarzettend.

Voor de aangevers staat vast dat de informatie over de advocaten door medewerkers van het Openbaar Ministerie naar Van den Heuvel is gelekt. De aangevers stellen op basis van verschillende formuleringen van Van den Heuvel dat het ‘buiten discussie’ is dat Van den Heuvel rechtstreeks contact heeft gehad erover met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. Er is bij hen ook geen twijfel erover dat de identiteit van de advocaten als ‘geheim’ moest worden geclassificeerd.

Volgens een van de zussen was ook Peter R. de Vries woedend over het naar buiten komen van de namen. Na de moord op De Vries hebben De Vries en Kasem teruggetreden als advocaat. Recent werd bekend dat er een dreiging bestond op Royce de Vries.

Patroon

De aangevers verwijzen ernaar dat al eerder geheime informatie door het Openbaar Ministerie zou zijn gelekt. Er loopt een onderzoek door de Rijksrecherche naar lekken naar het Algemeen Dagblad. In dat onderzoek wordt de conclusie getrokken dat ‘een groot aantal personen’ binnen politie en Openbaar Ministerie op de hoogte was van de gelekte informatie. De aangevers stellen dat er sprake is van ‘een patroon’ van lekken van informatie.

‘Noodkreet’

Een zus van kroongetuige B. stelt tegenover Crimesite dat het naar buiten treden zoals dat vandaag is gebeurd ‘een noodkreet’ is. Deze zelfde noodkreet is overigens ook in persoon overhandigd aan de vorige minister van Justitie Ferd Grapperhaus tijdens een gesprek in augustus.

Hun advocaten zijn inmiddels teruggetreden, na de moord op De Vries en na het binnenkomen van informatie over een ernstige bedreiging tegen Royce de Vries.

Een zus van de kroongetuige schrijft aan Crimesite nu radeloos te zijn, en zich bedreigd te voelen door het Openbaar Ministerie omdat die volgens haar voor ‘juridisch gewin’ er niet voor terugschrikt om media als instrument te gebruiken:

Ik heb grote angst dat de rancuneuze werkwijze van het OM, die mij eigenlijk behoort te beschermen, mij op dezelfde manier voor de bus wil gooien. Ik kan ieder moment slachtoffer worden van dezelfde werkwijze en methode die gebruikt is om de identiteit van mijn advocaat prijs te geven. Ik ben radeloos en sta met mijn rug tegen de muur zonder Peter R. de Vries en zonder advocaat.

Het is de derde keer dat de zussen zonder advocaat zijn komen te zitten.

John van den Heuvel zegt desgevraagd niet te willen reageren.