Endstra-concern schikt voor 40 miljoen

Het Openbaar Ministerie heeft een transactie van 40 miljoen euro getroffen met het vastgoedconcern van wijlen Willem Endstra (foto). Vaststaat dat er omvangrijke geldstromen door het concern van de criminele vastgoedhandelaar liepen. Het concern maakte zich schuldig aan witwassen.

Passende wijze

Wilmar Beheer B.V. en Arpollo Amsterdam B.V. zijn de rechtsopvolgers die onder leiding staan van de broer van Willem, Haico Endstra. De bedrijven moeten nu 40 miljoen in de vorm van vermogensbestanddelen overgedragen aan de Staat, dat is de helft van de waarde van het concern. Het OM zegt dat met deze afrekening de rechtspersonen van het huidige concern ‘op een passende wijze’ hebben afgerekend voor de witwas-activiteiten.

Medewerking

Het OM stelt ook dat na de dood van zijn broer Haico Endstra en andere betrokkenen ‘alle medewerking (hebben) verleend aan het onderzoek ter vaststelling van de gang van zaken in het verleden’. Een extern accountantskantoor, accountants van het OM en specialisten van de Belastingdienst hebben de waarde van de vermogensbestanddelen bepaald. In de transactie met het OM is bepaald dat aan de Staat vorderingen, vastgoed en aan vastgoed gerelateerde geldbedragen wordt overgedragen.

Onderwereld

Deze totale afwikkeling is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen OM en de Belastingdienst. Endstra werd in 2002 door de crimineel John Mieremet in De Telegraaf de bankier van de onderwereld genoemd. Daarmee was het gedaan met zijn kredieten bij de banken en kwam hij in toenemende mate in financiële problemen.

Erfenis

De vijf kinderen die Endstra bij verschillende vrouwen verwekte waren de erfgenamen. Een deel van de kinderen wordt vertegenwoordigd door Haico Endstra. De erfenis van Endstra werd bij zijn overlijden in 2004 becijferd op ruim 47 miljoen euro. Rond de eeuwwisseling schatte Endstra zelf zijn vermogen op 225 miljoen euro. De onderhandelingen met het OM sleepten al sinds 2007. Er speelde ook nog een conflict tussen vastgoedhandelaar Klaas Hummel, de vroegere zakenpartner van Endstra, en Haico Endstra.

Zie ook:

Advocaat wil duidelijkheid over erfenis Endstra

Nalatenschap Endstra wordt verdeeld

Hoe crimineel is Haico Endstra?

Deze zomer laat de rechtbank van Amsterdam verder met de vervolging van verdachten voor de moord op Willem Endstra:

Vragen over de Endstra-getuige

Inzoomen op Endstra en Mieremet

‘Drie verdachten moesten Endstra doden’