Rotterdam: minder cocaïne gepakt in 2022, meer kleinere partijen (UPDATE)

In de Rijnmond is in 2022 door het Hit and Run Cargo-team (HARC) 46.789 kilo cocaïne onderschept. Ondanks enkele megavangsten is de totale score lager dan die in 2021. In dat jaar werd ruim 70.000 kilo cocaïne ontdekt. Het HARC-team is een samenwerkingsverband van de Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Het team doet vooral kortlopende onderzoeken naar smokkel.

95 personen aangehouden

Het HARC-team controleerde in 2022 in de Rotterdamse haven in totaal 467 containers, 107 meer dan in 2021. Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van de vangsten lag in 2022 hoger in vergelijking met een jaar eerder. In totaal werden 71 onderzoeken gestart tegen 38 in 2021. De meeste zaken die bij het Openbaar Ministerie werden aangebracht, resulteerden in een veroordeling in eerste aanleg.

Er zijn 95 personen aangehouden, in 2021 waren dit er 59.

De Belgische douane onderschepte in 2022 bijna 110.000 kilo cocaïne, vooral in de haven van Antwerpen. Criminele organisaties opereren vaak zowel in Antwerpen als in de Rijnmond.

14 jaar

Veel gearresteerden zijn zogenoemde uithalers, meestal jongeren die op de haventerreinen proberen om drugs weg te voeren. In totaal werden 251 uithalers aangehouden, waarvan een aantal meerdere keren. Een van hen was 14 jaar oud. In 2021 werden zo’n 400 mensen gepakt voor uithalen. Door een nieuwe wet kunnen sinds vorig jaar hogere straffen worden opgelegd aan uithalers.

Het gerechtshof ging overigens vaak niet mee en strafte in een flink aantal zaken lager dan de rechtbank in eerste aanleg oplegde. In sommige gevallen legde het gerechtshof zelfs geen celstraf op.

Bronnen meldden overigens aan andere media en aan Crimesite dat hogere straffen voor veel mensen niet afschrikwekkend werken omdat er voor het uithalen van cocaïne door de hogere straffen inmiddels meer wordt betaald door de drugshandelaren.

Veel kleine partijen

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam stelt dat er afgelopen jaar opvallend veel kleinere partijen werden aangetroffen door de Douane. In totaal waren er 89 vangsten van partijen onder de 100 kilo. In 2021 waren dit er 69. Een mogelijke oorzaak van de toename van het aantal kleine vondsten zou te maken kunnen hebben met risicospreiding door criminelen. Toch werden er in 2022 ook vier partijen aangetroffen van boven de 4.000 kilo. De grootste partij van 2022 was 2.814 kilo, tussen een lading bevroren vis uit Ecuador.

Volgens justitie komt tegenwoordig in alle onderzoeken naar (georganiseerde) drugshandel een vorm van (ambtelijke) corruptie naar voren. Het gaat dan om bijvoorbeeld medewerkers van havenbedrijven, maar ook personen die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de politie en de Douane.

Personeel beter gescreend

De gezamenlijke aanpak binnen het HARC-team en met de opsporingsdiensten in bijvoorbeeld de Antwerpse haven lijkt te werken, aldus het OM. Bijvoorbeeld bij het doorgeven van informatie over nieuwe smokkelmethodes. Ook de samenwerking met havenbedrijven en bedrijven in de logistieke sector werpt zijn vruchten af, zegt justitie. Personeel wordt beter gescreend en er is meer contact met bedrijven in de bronlanden.

In de haven van Rotterdam zijn er in 2022 minder pincodefraudes geweest waardoor onbevoegden zonder veel problemen containers van de terminals kunnen halen. Het extra versleutelen met blockchaintechnologie maakt het praktisch onmogelijk om via deze manier containers van het terrein te krijgen. Het HARC-team probeert terminals en rederijen te wijzen op risico’s en zwakke punten.

De komende jaren krijgt het HARC-team er geld bij van de regering.

In de haven van Vlissingen werd in 2022 4.157 kilo cocaïne gepakt. Dat is meer dan de ruim 2.100 kilo die in 2021 werd ontdekt.