Veel onduidelijk over samenwerking met Dubai (UPDATE)

Advocaten willen veel meer weten over de samenwerking in het Marengo-onderzoek van de Nederlandse politie met de autoriteiten in het emiraat Dubai. In het liquidatieproces Marengo, tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten, moet het Openbaar Ministerie nog met meer informatie daarover over de brug komen. Bijvoorbeeld over de observatie van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef vorig jaar. De rechtbank heeft al eerder besloten dat alle feiten hierover op tafel moeten komen. Maar dat is nog niet gebeurd.

Door Wim van de Pol

Justitie had over dit thema deze maand al een proces-verbaal naar de rechtbank gestuurd. Dat pv moest worden opgemaakt nadat bekend was geworden dat de twee advocaten zowel in Nederland als in Dubai werden geobserveerd, omdat de politie vermoedde dat zij daar de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi zouden gaan ontmoeten, en dat justitie dat prima had gevonden. Het verbaal roept nog vragen op. Een nadere uitleg van de toenmalige verbindingsofficier van de politie in Dubai laat nog op zich wachten.

De tot nu toe door de politie beschreven beschreven gang van zaken over de operatie is opmerkelijk.

Vluchtnummer

Op 17 juni 2019 ontving de inlichtingendienst van de politie het bericht dat ‘de advocaat van Dino [Soerel – red.]’, Nico Meijering, op 19 juni 2019 naar Dubai zou vertrekken om daar Ridouan Taghi te ontmoeten. Bron van deze informatie zou een niet nader genoemde informant zijn. Over de betrouwbaarheid van deze informant kon ‘geen oordeel’ worden gegeven. Niettemin bleek deze informant een mens met nauwkeurige kennis: vertrektijd en vluchtnummer waren meegenomen in zijn boodschap.

Was dit nu echt een informant? Of was het veredelde informatie op grond van een tip, en was er dus al eerder onderzoek geweest naar Nico Meijering. Als dat zo is dan heeft de politie er geen verslag voor de rechtbank van gemaakt.

Alles heel snel

Alles gaat na het anonieme bericht van 17 juni heel snel, althans volgens het politieverslag.

Op 18 juni krijgt het Marengo-team de anonieme informatie in handen. Er wordt snel overlegd met een officier van justitie die besluit dat de activiteiten van Meijering direct in onderzoek moeten worden genomen. De advocaat komt onder observatie te staan en zijn vluchtgegevens worden bevraagd. De politie-liaison in Dubai wordt op 18 juni en 19 juni gebeld en gemaild. Deze liaison heeft kennelijk uitstekende contacten in Dubai want terwijl Meijering en Van Kleef nog in de lucht op weg zijn blijkt dat er direct de mogelijkheid bestaat om het duo te laten observeren, hun vluchtgegevens te bevragen, hotelreserveringen op te vragen en na te gaan in welke hotels Meijering in Dubai eerder heeft verbleven. Ook is er kennelijk de mogelijkheid Taghi direct aan te houden, mocht die in beeld komen. (tekst gaat verder na reclame)

Geen Taghi

Taghi verschijnt niet ten tonele, wel hebben twee andere personen in Dubai contact met Meijering en Van Kleef. Een van hen blijkt een client van Van Kleef te zijn (Khalid J. later gearresteerd en uitgezet naar Nederland). Van de andere persoon denkt de politie enige tijd dat het Taghi zou kunnen zijn. Maar omdat men onvoldoende zeker daarvan is ziet men af van aanhouding (Taghi is in december van 2019 in Dubai opgepakt en uitgezet naar Nederland).

Advocaat Christian Flokstra, die met Nico Meijering in het Marengo-proces de verdachten Saïd en Mohamed Razzouki bijstaat, wil dat het OM ‘volledig en transparant’ verantwoording aflegt’ over wat er nu precies in Dubai is gebeurd. Flokstra:

Van de hele observatie-actie in Dubai is geen enkel verslag opgemaakt. Wij willen de direct betrokkenen horen: de officier van justitie die toestemming gaf, de rechercheurs die in Nederland de actie hebben opgezet en de liaison in Dubai die kennelijk in directe verbinding stond met de Dubai Police en alles mogelijk heeft gemaakt. En waarom zijn de belangen van mijn collega’s Meijering en Van Kleef, waar het gaat om hun functie en veiligheid, niet meegewogen?

Arrestatie Taghi

Inez Weski, de advocaat van Taghi, wil ook transparantie over een operatie in Dubai, namelijk de arrestatie van Taghi op 16 december 2019. Over de aanloop naar die arrestatie, de gang van zaken tijdens de hechtenis van Taghi en de overdracht aan Nederlandse politiemensen bestaat volgens haar veel onduidelijkheid. Er is een handjevol dunne processen-verbaal over opgemaakt, en niet direct in december, maar pas in februari en maart.

Taghi stond in 2019 gesignaleerd door Interpol. Eerder dan Nederland had Marokko een arrestatiebevel voor Taghi doen uitgaan, in verband met een dodelijke aanslag in Marrakesh in 2017. Weski wil van het Openbaar Ministerie weten waarom Taghi dan niet naar Marokko is gebracht maar naar Nederland. Ook is niet duidelijk op grond van welke informatie Taghi is gelokaliseerd en welke rol de AIVD rond de aanhouding speelde, het staat alleen vast dat de dienst een digitale gegevensdrager van Taghi in ontvangst nam.

Taghi zegt tussen 16 december en 18 december tijdens een verhoor in Dubai – waar volgens hem Marokkaanse agenten aanwezig waren – te zijn geslagen, geschopt en met tasers te zijn bewerkt.

Arts

Op 19 december 2019 werd Taghi medisch onderzocht in zijn cel in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). In het rapport van de arts zegt die bevestiging te kunnen vinden voor het verhaal van Taghi over ernstige mishandeling. Hij signaleert tientallen bloeduitstortingen en sporen van electrische shocks op zijn huid. De arts is in de cel niet staat om foto’s te maken van eventuele inwendige schade die Taghi heeft opgelopen. Dat is naderhand ook niet gebeurd.

Aan boord van het vliegtuig dat Taghi naar Nederland bracht was een trauma-arts aanwezig. Advocaat Weski wil onder meer weten van het Openbaar Ministerie waarom er door deze arts geen verslag is gemaakt van de fysieke toestand van Taghi toen hij in Dubai werd overgedragen. Taghi zegt dat er door Nederlanders wel foto’s van hem zijn gemaakt. Die zitten niet in het dossier.

Verder signaleert Weski dat in de verslaglegging die wel door de politie is gemaakt tegenstrijdigheden en witte vlekken zitten. Ze wil daarom getuigen horen over de gang van zaken tijdens de arrestatie van Taghi.

De rechtbank heeft enige dagen nodig om alle verzoeken van de advocaten van de 17 verdachten in het Marengo-proces aan te horen. Daarna zal pas, op enig moment, een uitspraak worden gedaan.

De laatste berichten over het proces:

Politie: Marengo-verdachte werd ‘geknuffeld’ door Marokkaanse rechercheurs (UPDATE)

Peter R. de Vries mag kroongetuige bijstaan via telefoonlijn

Onderzoeksrechter Marengo stopt om bejegening door advocaten