Agenten voelen zich veiliger met bodycams

Door het dragen van bodycams is agressie tegen politiemensen afgenomen en neemt hun veiligheidsgevoel toe. Dat blijkt uit experimenten en onderzoek dat is gedaan binnen de Landelijke Eenheid van de politie.

Gehalveerd

Het aantal incidenten van lichamelijke agressie en serieuze bedreigingen is gehalveerd: van bijna vierhonderd incidenten in het jaar voorafgaand aan de proef naar iets minder dan tweehonderd incidenten in het jaar dat de bodycams werden gedragen. Ook het veiligheidsgevoel is verbeterd: politiemensen die de bodycam vaak droegen voelden zich significant veiliger dan degenen die de bodycam nooit of maar af en toe droegen. Het is aannemelijk dat dit komt door het de-escalerende effect van bodycams, is een conclusie van het onderzoek.

Burgers gedragen zich respectvoller richting politie en werken ook beter mee. Bovendien gaan agenten zich professioneler gedragen door de vastlegging en dus controle van de bodycam.

Klachten

Wie denkt dat het videomateriaal een grote rol heeft gespeeld bij het afhandelen van klachten tegen politie-optreden of als bewijs in strafzaken komt bedrogen uit. Er zijn ruim 1.250 opnames gemaakt in het jaar dat de proef liep maar die zijn niet gebruikt als bewijsmateriaal, en ook niet voor het afhandelen van klachten (in deze zaak is beeld van een bodycam wel gebruikt in een rechtszaak).

Vijf opnames zijn “veilig gesteld” om te voorkomen dat ze automatisch werden gewist na 28 dagen. Maar ook die opnames zijn niet gebruikt.

Het live meekijken met bodycams door het Operationeel Centrum is niet goed onderzocht. Agenten blijken het niet prettig te vinden als de meldkamer zelf een bodycam kan aanzetten zonder dat de drager van de bodycam dat weet.

Voor dit onderzoek zijn meer dan 300 vragenlijsten ingevuld door politiemensen, interne registraties van geweld tegen politieambtenaren geanalyseerd, logfiles van de bodycams bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met vijftig medewerkers van de Landelijke Eenheid.

Zie ook:

Politie gaat meer met bodycams werken

Het rapport is hier te downloaden.