‘Betrokkenheid Mexicaanse kartels bij crystal meth in Nederland niet aangetoond’

Europol stelt in een rapport dat Mexicaanse drugskartels wellicht betrokkenheid hebben gehad bij de smokkel en productie van de drug crystal meth in Nederland. Uit veldonderzoek van journalist Arthur Debruyne blijkt dit niet. ‘In geen enkel dossier komt dit naar voren’, vertelt hij Crimesite.

Door Joost van der Wegen

Onderzoek

Europol en de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) brachten begin december de resultaten van een gezamenlijk onderzoek naar buiten. Daarin bekeek ze in hoeverre Mexicaanse drugskartels Europa als doorvoerhaven, of productielocatie inzetten voor methamphetamine, ook wel bekend als ‘crystal meth’.

Zaken

Het rapport vermeldt dat de Nederlandse politie in 2019 in Rotterdam 1,9 ton aan methamphetamine in beslag nam, afkomstig uit Mexico. In twee andere zaken ging er ook een verdenking uit naar Mexicaanse betrokkenheid bij invoer van de illegale drug.

In hetzelfde jaar ontmantelde de politie in ons land drie meth-labs, waarbij Mexicaanse verdachten werden aangehouden. Europol en de DEA stellen dat ook hier Mexicaanse kartels een rol speelden.

Rol

De Belgische journalist Arthur Debruyne onderzoekt de handel en productie van crystal meth vanuit Mexico en door Mexicaanse koks in Nederland al geruime tijd. Hij bekeek – voor een uit te brengen boek – onder meer de rol van de in Nederland opgepakte Mexicaan ‘Pablo Icobar’. Hij zou de coördinator van enkele labs in ons land zijn geweest. Ook interviewde Debruyne enkele koks van de Moerdijkse ‘drugsboot’ in 2019.

Debruyne is kritisch op het Europol/DEA-rapport. De onderzoeker tegenover Crimesite: ‘In geen enkel dossier is een verband met een groot drugskartel hard gemaakt. Justitie- en politiemensen bevestigen dit aan mij. Het gaat meer om koks van crystal meth, die hier als wegwerparbeiders worden ingezet. De vermelding in het rapport van de DEA van betrokkenheid met kartels is ook met nogal wat slagen om de arm.’

Volgens Debruyne gaat het meer om incidentele netwerken die worden gevormd met plaatselijke drugsorganisaties, dan dat de Mexicanen hier de markt over willen nemen. ‘Je kunt je ook afvragen wat de precieze definitie van “kartel” is’, aldus de journalist. ‘In Mexico is het Sinaloa-kartel al lang versplinterd in een heleboel clans, families en een veelheid aan onafhankelijke narco’s die met elkaar samenwerken als het ze uitkomt. Ook heb je er geen inwijdingsrituelen zoals in de Italiaanse maffia, waardoor het soms moeilijk is van lidmaatschap te spreken.’

Voorzichtig

Ook het Europees waarnemingscentrum voor drugs en verslaving EMCDDA is in een rapport uit 2022 voorzichtig. ‘Ondanks de recente ontwikkelingen zijn er geen aanwijzingen dat Mexicaanse kartels kamp opslaan in de EU met de bedoeling te concurreren om de controle over drugsmarkten.’

Crimesite ontdekt eerder dat de verdachte met de bijnaam ‘Pablo Icecobar’, wiens echte naam Pavel N. is, in de VS al eerder was veroordeeld voor de handel in crystal meth. In de VS zijn de Mexicaanse kartels wel degelijk volop betrokken bij de invoer van cocaïne en crystal meth, aldus de DEA.