Bossche familie betaalt in plaats van miljoenen 870.000 euro

De leden van een Roma-familie uit Den Bosch en Rosmalen hoeven in hun ontnemingsprocedure geen ruim 6 miljoen te betalen zoals door het Openbaar Ministerie was gevorderd. De rechtbank in Den Bosch berekent dat de verdachten totaal gezamenlijk 870.000 euro aan de Staat betalen. Dit is volgens de rechtbank het bedrag dat zij met illegale activiteiten hebben verdiend.

(beeld uit archief)

Celstraffen

De familieleden werden op 18 januari 2016 door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot 18 maanden voor onder meer witwassen, valsheid in geschrift en uitkeringsfraude. De door drie familieleden bestuurde stichting kreeg een geldboete van 25.000 euro. De familieleden stortten in korte tijd grote contante geldbedragen op de rekening van de stichting en kochten en verbouwden daar vervolgens diverse panden van. De verdachten hadden echter geen inkomen of hadden alleen een uitkering. Volgens de familieleden konden zij dit alles financieren met geleend geld uit het buitenland, wat ze onderbouwden met leenoverkomsten die vals bleken te zijn.

Op 10 december 2020 legde het gerechtshof werkstraffen op en celstraffen tot 12 maanden. Ook bepaalde het hof dat de familie vier in beslag genomen panden niet terug zou krijgen.

Ruim 6 miljoen

De officieren van justitie wilden vervolgens ook de illegaal verkregen winst van de familie afpakken en startten daarom een ontnemingsprocedure. In oktober 2017 vorderden zij in eerste instantie nog een bedrag van ruim 7 miljoen euro per verdachte. In maart jl. stelden zij dat bij naar ontnemingseisen van 200.000 tot ruim 800.000 euro, met een totaal van ruim 6 miljoen euro.

Andere berekening

De rechtbank maakt een andere berekening.

Het totale bedrag aan illegaal verkregen voordeel is opgebouwd uit drie bronnen: de onverklaarbare contante geldstromen (bijna 1,9 miljoen euro), de valse leenovereenkomsten (ruim 1 miljoen euro) en het voordeel dat de familie haalde uit de waardevermeerdering van twee met illegaal geld verkregen panden (bijna 1,5 miljoen euro). Dit komt neer op een totaal van ruim 4,4 miljoen euro.

Daar haalt de rechtbank – anders dan de officier van justitie – de waarde van de vier door het hof verbeurd verklaarde panden vanaf. Onder de streep blijft er dan ruim 3,3 miljoen euro aan illegale winst over.

De rechtbank berekent dat in totaal 38 volwassenen genoten van dit illegaal verkregen voordeel, veel meer personen dan waar de officier van justitie vanuit ging. Omdat er geen nadere gegevens beschikbaar zijn over de exacte verdeling van de illegale winst, verdeelt de rechtbank het totaalbedrag evenredig over alle personen. Dit komt neer op ruim 87.000 euro per persoon.

Alleen de winst van de 10 verdachten kan worden meegerekend, wat neerkomt op een totaal van ruim 870.000 euro die zij moeten betalen.