Hof: witwassende Roma-familie veroordeeld

Het gerechtshof in Den Bosch heeft tien leden van een Roma-familie uit Rosmalen en Den Bosch veroordeeld tot werkstraffen en gevangenisstraffen tot 12 maanden voor witwassen, valsheid in geschrifte, en vijf van de verdachten voor uitkeringsfraude. De straffen zijn iets lager dan de maximaal 18 maanden die de rechtbank oplegde.

Zoekgeraakte stukken

In de zaak bleken dossierstukken die de politie had opgemaakt zoek te zijn geraakt maar toch weer terug te vinden, nadat het gerechtshof erom had gevraagd. De advocaten van de verdachten vonden dat om die reden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Het hof vindt echter dat het betreffende dossier alleen een voorbereidend onderzoek betrof en dat er verder geen reden is om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Vervalst

Een bank had melding gemaakt van ongebruikelijke stortingen van grote contante bedragen in een korte periode op de rekening van de Stichting Huisvesting Roma. Uit het daarop volgende recherche-onderzoek bleek dat de familie de afgelopen jaren veel panden had gekocht, terwijl men geen inkomen uit werk had of een uitkering.

Volgens de verdachten zijn er woningen gefinancierd met inzamelingen onder Roma, ook in andere landen, een gebruik onder zigeuners. Zij hoefden over die leningen geen rente te betalen en zij hoefden deze ook niet af te lossen, tenzij het pand verkocht werd, zonder dat met de opbrengst een nieuw pand werd gekocht. Dit werd onderbouwd met overeenkomsten.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof vinden die overeenkomsten vals. Het hof oordeelt dat de herkomst van het geld niet geloofwaardig is en concludeert dat sprake moet zijn van geld met een criminele herkomst.

De Stichting Huisvesting Roma is veroordeeld tot een geldboete van 20.000 euro. Omdat het hof van mening is dat vier van de panden met voornamelijk witgewassen geld zijn verkregen worden die woningen verbeurd verklaard.