‘Burgemeesters hebben geen idee over de gevolgen van sluiten woningen’

‘Burgemeesters hebben geen idee over de gevolgen van sluiten woningen’

Burgemeesters kunnen met de “Wet Damocles” een pand definitief sluiten als er drugs worden gevonden of criminele activiteiten plaatsvinden. Maar over het lot van bewoners en de gevolgen van een sluiting is niets bekend. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Damocles

Als er in een pand drugs worden gevonden kunnen burgemeesters een waarschuwing geven, een dwangsom opleggen of het pand (tijdelijk) sluiten. Ze gebruiken daarvoor artikel 13b uit de Opiumwet – ook wel bekend geworden als de Wet Damocles.

Door zo’n sluiting komen bewoners op straat te staan, en er kunnen ook voor de wijk waar woningen worden gesloten grote gevolgen zijn.

Langere termijn

Wat de gevolgen hiervan op de langere termijn zijn weet niemand. Daarom wilde de Tweede Kamer een periodieke monitor van deze gevolgen. Maar uit het onderzoek blijkt nu dat dit praktisch niet haalbaar en uitvoerbaar is.

Burgmeesters hopen dat door sluiting de openbare orde en veiligheid in een buurt wordt hersteld, en het woon- en leefklimaat verbetert.

Zwarte lijst

Maar een belangrijk gevolg is dat bewoners hun woonruimte verliezen en – bij een (sociale) huurwoning – vaak op een zwarte lijst terechtkomen. Het gaat om in veel gevallen om kwetsbare personen. Gemeenten hebben weinig zicht op waar deze mensen vervolgens terechtkomen en hoe het met deze mensen verder gaat.

De benodigde informatie om dat in kaart te brengen is te versnipperd binnen en tussen de verschillende betrokken organisaties, zoals gemeenten, woningcorporaties en de betrokkenen zelf.

Beste oplossing?

De onderzoekers vragen zich af of sluiting altijd de beste oplossing is en doen de suggestie om de effectiviteit van de lichtere maatregelen te onderzoeken: de waarschuwing en de dwangsom.

Er zijn er veel woningen gesloten omdat er kleine of zeer kleine wietplantages aanwezig waren.

Het blijkt dat gemeenten snel grijpen naar het zwaarste middel, de sluiting van een pand, terwijl de lichtere maatregelen betrekkelijk weinig worden ingezet.

Zie het rapport.

Kort geding verloren: Ruud mag van de rechter toch zijn huis uitgezet

‘Verdachte drie keer gepakt door woninguitzetting’