Claim van oud-xtc-handelaar op Endstra-vermogen (UPDATE)

Een Amsterdammer die begin jaren negentig is veroordeeld voor grootschalige xtc-handel maakt aanspraak op een deel van het vermogen van wijlen Willem Endstra (foto). Het gaat om Ronald van Essen. Hij heeft in november 2014 een claim neergelegd bij de vereffenaar van de erfenis van Endstra.

Door @Wim van de Pol

Volgens Van Essen is er tot 1991 door Endstra en hemzelf voor gezamenlijke rekening en risico onroerend goed aangeschaft met zijn geld. Mogelijk was dat ook geld uit de handel in xtc. Van Essen zegt dat hij bij Endstra vanaf 1980 geld inlegde dat ook afkomstig was van legale bronnen. De advcoaat van Van Essen wil over de kwestie dit jaar in een openbaar getuigenverhoor voor de rechtbank in een civiele procedure 26 getuigen horen. Zo wil hij bewijzen dat er indertijd miljoenen van Van Essen naar bedrijven van Endstra zijn gevloeid.

Invalide

Met Kerstmis 1999 is er een aanslag gepleegd op Ronald van Essen, vlak voor zijn huis aan de Amsterdamse Minervalaan. Wie erachter zat is onbekend, er is voor die aanslag nooit iemand veroordeeld. Van Essen raakte toen zwaar invalide. Hij zit sindsdien in een rolstoel, kan zich nauwelijks bewegen en heeft intensieve verpleging nodig. Sinds Endstra in 2004 werd vermoord zit Van Essen financieel volledig aan de grond.

Toevoeging

Hij kan daardoor zelf geen advocaatkosten betalen. In Nederland is het voor een advocaat wettelijk niet toegestaan om op no cure no pay-basis te werken. De advocaat van Van Essen kreeg vanwege diens financiële positie wel een toevoeging toegewezen. Dat ging echter om slechts 33 uur werk. De Raad voor de Rechtsbijstand, die bepaalt hoeveel uren een advocaat krijgt toegewezen, weigerde in april om nog eens 175 uur voor de zaak te honoreren.

Kort geding

Peter Schouten, de advocaat van Van Essen, vroeg tegen die beslissing eerst herziening en ging daarna in bezwaar. De Raad zou hierop besluiten in 18 weken. Maandag eist Schouten voor de rechtbank in Amsterdam in een bestuurlijk kort geding dat de raad vanwege het spoedeisend belang van zijn client binnen vijf werkdagen beslist in dit bezwaar. Daarna kan hij eventueel in beroep.

Erfenis

De erfenis van Endstra’s vastgoedvermogen moet worden verdeeld over zijn vijf kinderen die hij bij verschillende vrouwen verwekte. Daarover speelt een conflict tussen de moeder van één van de kinderen en de anderen. Die laatsten worden bijgestaan door broer van Wim Endstra, Haico Endstra, die ook belangen heeft in de overgebleven Endstra-bedrijven.

Schikking

Dit voorjaar bereikten de Nederlandse staat en Haico Endstra een akkoord over een ontnemingsclaim van de staat. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bedrijven schuldig aan witwassen van criminele gelden. Er wordt nu een schikking betaald van 40 miljoen euro, waarbij de totale waarde van het concern werd becijferd op rond de 80 miljoen euro. Van Essen claimt nu een deel van het overblijvende vermogen. Hoe hoog die claim is zal uit de komende procedure moeten blijken.

Witwassen

De straf- en ontnemingszaken tegen Ronald van Essen uit de jaren negentig zijn gesloten. Van Essen werd een jaar geleden vrijgesproken van witwassen van een klein bedrag dat hij vanuit Spanje zou hebben ontvangen. Volgens de rechter was dat geld niet van een misdrijf of van de Endstra-nalatenschap afkomstig.

Lees ook het vervolg-bericht:

‘Liquidatieopdracht kwam van Endstra’

Lees meer over Wim Endstra in het boek De Liquidatiedossiers.