Criminelen bespraken desinformatie media en CIE

In de gekraakte pgp-berichten uit de Ennetcomdata uit die in het dossier van Naoufal F. zijn gevoegd bespreken niet nader geïdentificeerde criminelen plannen om desinformatie naar journalisten en de criminele inlichtingendienst (‘cie’) van de politie te sturen.

Door Wim van de Pol

Er is in de berichten ook sprake van dat journalisten en de politie valse informatie toegespeeld moeten krijgen. De identiteit van de personen of die berichten naar wie stuurde is onduidelijk. Een voorbeeld dat advocaat Inez Weski aan de rechtbank voorhield:

Stuur deze mail of maak wat moois van naar cie [Criminele Inlichtingen Eenheid] en belgische scotoe [politie] ook…..

Lange lijst

In door de zoekmachine van justitie gevonden pgp-berichten waarin “Noffel” of “Novel” ter sprake komt is er sprake van dat informatie over hem moet worden gelekt. Weski:

Men spreekt erover dat de criminele inlichtingendienst een lange lijst met roddel over F. moet krijgen en dat daarom informatie over cliënt en anderen moet worden verzameld.

Taghi

Weski wijst erop dat het opstellen van een lijst over F. doet denken aan de lijst met beschuldigingen die recent over Ridouan Taghi is verspreid en kennelijk ook aan de politie is geleverd, met liquidaties waarvan Taghi beschuldigd wordt.

Weski:

Ik heb ook het Openbaar Ministerie gevraagd of was nagegaan na het bekend worden van al deze gegevens uit die Ennetcom-data of de informatie die in het dossier tegen mijn cliënt was opgenomen niet op dergelijke desinformatie was gebaseerd en het dossier niet besmet was door derden. Hier is in feite niet op gereageerd en ook van de rechtbank hoefde dit niet in het proces.

Zie ook:

‘Broer van dader pakken, schieten of onthoofden’

Hoe het pgp-sleepnet wel (en niet) werkt (#2)

Hoe het pgp-sleepnet wel (en niet) werkt (#1)