‘De Haagse war on drugs is niet effectief’

‘De Haagse war on drugs is niet effectief’

In het drugsbeleid regeert de politieke waan van de dag en spelen wetenschappelijke inzichten vrijwel geen rol. Maar onder politici, wetenschappers én politiemensen klinkt de roep om een rationeler aanpak steeds luider. Dit schrijft de website Follow The Money woensdag.

Nadenken

‘Of die rationelere aanpak’ er komt, hangt af van de kleur van het aankomende kabinet, maar een flink deel van de nieuwe Tweede Kamer is er rijp voor. Bij de politie zijn er genoeg mensen die nadenken over hoe het anders kan’, schrijft FTM. ‘De oproep om meer aandacht voor milieucriminaliteit is een opvallend voorbeeld.’

War on drugs

Er is een groep Nederlandse politiemensen die streeft naar een rationeler drugsbeleid, bericht de website. Ze zijn verenigd in de Europese tak van het LEAP, het Law Enforcement Action Partnership. Deze beweging is in 2002 opgericht door Amerikaanse politiemensen die genoeg hadden van de uitzichtloze war on drugs, met zijn honderdduizenden dodelijke slachtoffers. ‘Ze speelt een belangrijke rol bij legalisering van cannabis in de Verenigde Staten.’

Kennis

Een verwante internationale beweging, die nu ook opkomt binnen de Nederlandse politie, is evidence based policing. Die wil het politiewerk verbeteren ‘door besluitvorming te baseren op de best beschikbare kennis (evidence) in plaats van beslissingen te nemen op basis van aannames, gewoontes of subjectieve indrukken’.

Dat is wat onderzoekers die decennia aan drugsbeleid bestudeerden al eerder constateerden, concludeert FTM: opeenvolgende kabinetten hebben nimmer ‘goed meetbare doelstellingen’ geformuleerd, maar altijd gezorgd voor politieke speelruimte.

‘Een fundamenteel probleem is dat politici die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid zich weinig aantrekken van wetenschappelijke inzichten en adviezen’, aldus FTM. ‘De Haagse war on drugs is niet effectief’.

Meten

Het goed meten van politiewerk kán wel, zo blijkt uit net gepubliceerd onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een bekend buitenlands voorbeeld van een rationele aanpak van het veiligheidsbeleid – is de Cambridge Crime Harm Index. Die probeert voor Engeland en Wales de schade van misdaden zo objectief mogelijk te meten door te kijken naar de straf die erop staat.