De telefoons van kroongetuige Nabil B. (#3) (UPDATE)

De door kroongetuige Nabil B. aangekondigde verklaring over een telefoon die hij tijdens zijn detentie in bezit had bleek dinsdag nogal bondig te zijn. Tegelijk werd er op de zitting nog een aanwijzing bekend over een mobiele telefoon die B. voorhanden had gehad.

iPhone

Op 4 juli werd door een interview in het Algemeen Dagblad duidelijk dat B. in 2017 een iPhone in bezit had gehad tijdens zijn detentie. In dat interview onthulde de anonieme ex-advocaat van B. dat er in een envelop met ‘spullen’ die voorheen in bezit waren geweest van B.’s voormalige en geliquideerde advocaat Derk Wiersum een iPhone van Nabil B. had gezeten. Hij had die envelop in januari van dit jaar gekregen en op 16 maart aan de deken van Amsterdamse advocaten gegeven nadat B. hem de deur had gewezen.

Niet de waarheid

B. heeft op verschillende momenten verklaard dat hij slechts één (pgp-)telefoon ter beschikking heeft gehad tijdens zijn detentie, dat was een BlackBerry die hij op 11 juli 2019 heeft ingeleverd bij de recherche. Desgevraagd ontkende hij een andere mobiele telefoon te hebben gehad. Dat was dus niet waar. De officier van justitie concludeerde dinsdag ook dat B. tijdens zijn verhoor op 1 juli 2019 op dit punt niet de waarheid heeft gesproken.

Excuses

Nabil B. nam dinsdag kort het woord erover. ‘Excuses dat ik zei op zitting dat ik geen ander toestel had’, zei hij. De rechter-commissaris heeft de iPhone 5 momenteel onder zich om te bepalen in hoeverre er op die telefoon die hij van september 2017 tot in februari 2018 in zijn cel voorhanden had geheimhoudersgesprekken staan die B. met zijn raadsman heeft gehad, en of de inhoud aan het dossier toegevoegd kan worden. Er loopt momenteel een beklagprocedure van B. tegen zijn vorige advocaat over de kwestie.

Wat er op te vinden is dat is nog helemaal onbekend. B. zei van mening te zijn dat ‘de hele iPhone een geheimhoudingsstuk’ is. En ook dat er ‘geen strafbaar feit’ is gepleegd met de iPhone.

Getapt

Uit het Marengo-dossier blijkt dat Nabil B. op zeker moment met een mobiele telefoon vanuit detentie belt met zijn vriendin, een gesprek dat is getapt door de politie. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels de zogeheten BOB-dossiers verspreid, waarin alle opsporingsmethoden die zijn gebruikt tegen de Marengo-verdachten staan opgesomd, dus ook de telefoontaps die op B. hebben gelopen. Op een vraag van advocaat Nico Meijering of daarin inderdaad staat dat er een mobiele telefoon van B. is getapt reageerde een officier van justitie bevestigend.

Uit die stukken blijkt dat B. toen hij belde in beperkingen zat en geen contact met de buitenwereld mocht hebben. De recherche was er dus van op de hoogte dat hij een telefoon had en liet dat kennelijk toe.

Of dat nu de Iphone was of toch weer een andere telefoon moet nog duidelijk worden.

Zie ook:

De telefoons van kroongetuige Nabil B. (#1)

De telefoons van kroongetuige Nabil B. (#2)