Dit vertelde Holleeder aan Peter R. de Vries (#1 UPDATE)

Crimesite publiceert de tekst van het veel besproken telefoongesprek dat Peter de Vries en Willem Holleeder in 2011 voerden. Lees nu wat RTL Boulevard pas vanavond laat horen.

Door Wim van de Pol

Peter de Vries en Stijn Franken, destijds de advocaat van Willem Holleeder, zaten op 29 april 2011 op het kantoor van Franken te wachten tot Willem Holleeder vanuit de gevangenis zou bellen. Franken had De Vries uitgenodigd. Hij en Holleeder zeiden zich bedreigd te voelen. Die dreiging was volgens hem ontstaan door intimiderende gesprekken die door onbekenden met familieleden en bekenden van Holleeder waren gevoerd. En ook door een gesprek van de advocaat van Dino Soerel, Bénédicte Ficq, met advocaat Franken.

Transcriptie

Crimesite publiceert een integrale transcriptie van het gesprek. De opname duurt een klein uur.

De Vries gaf op 2 januari 2019 een opname van dit gesprek aan justitie, en het is nu deel van het Holleeder-dossier. De Vries hield het geheim, terwijl het Holleeder-proces al die jaren liep. Peter de Vries is tegelijk journalist én getuige in de strafzaak én ook adviseur van Astrid en Sonja Holleeder, en als zodanig partij in de rechtszaak. Hij laat dinsdagavond bij RTL zijn opname van het gesprek horen, en geeft daarbij een toelichting.

Holleeder staat momenteel terecht voor moorden. Moorden komen niet aan de orde in het gesprek. Afpersingen bespreekt Holleeder wel, daarvoor is hij al veroordeeld.

Dino Soerel

In 2011 zaten zowel Soerel als Holleeder vast. Holleeder zat zijn straf uit voor afpersen van onder meer de criminele vastgoedinvesteerder Willem Endstra (vermoord in 2004). Soerel was verwikkeld in een rechtszaak over liquidaties, in het Passage-proces.

Aan het begin van het gesprek uit 2011 suggereert Holleeder dat zijn leven gevaar loopt door bepaalde ontwikkelingen.

(…)

W:
En als ik bijvoorbeeld door een onnatuurlijke dood kom te overlijden, met name door deze situatie die ik nu meegemaakt heb. Dan zou ik heel graag willen Peter dat je het wel wereldkundig voor me maakt. En mocht het dat niet niet euh…mocht ik door een gewone dood sterven, dan is het aan m’n nabestaanden of ze of dan ken jij aan de nabestaanden vragen of hun er bezwaar tegen hebben om het alsnog te doen. Want ik vind wel dat wat er gebeurd is dat dat gewoon aan de tand gevoeld moet worden. Maar dat wil ik niet bij leven doen.
P:
Nee
W:
Weet je, omdat dat meer gevolgen ken hebben, noem maar wat op, en euh tenzij die advocaten nog verder gaan met framen, dan overweeg ik om het zelf te doen, toch wereldkundig te maken, maar dan alleen onder….als ik het dan zeg, begrijp je wat ik bedoel.
P:
Ja ja ja
W:
Als ik dood ben Peter, zou ik het, om te beginnen, als het onnatuurlijk is, zou ik euh absoluut willen dat het wereldkundig wordt gemaakt. En als ik kom te sterven, kijk, je moet je voorstellen met wat er gebeurd is, dat mijn familie natuurlijk ook hele erg overspannen is geweest. He die heb ik dan onder euh, cryptisch….daar heb ik dan cryptisch mee gesproken dan he door de telefoon. Want je moet toch wat he, als iedereen in paniek is , en iedereen is bang en noem maar op want er schijnen heel veel mensen onder druk gezet zijn buiten.
P:
mm
W:
Waar ik geen weet van heb, maar wat ik alleen maar hoor. En, die waren…dus die heb ik cryptisch ook gerust moeten stellen. Dus stel dat die zeggen, nou hij is toch al dood, van mijn hoeft dat niet want wij zien daar niks in, dan…dan moet je het niet publiceren. Maar als hun zeggen, wij hebben er geen bezwaar tegen, en ik kom te overlijden door mijn hart of wat dan ook, dan vind ik dat prima. Maar als ik door een onnatuurlijke dood sterf, dan wil ik het absoluut gepubliceerd hebben. Dan is het mijn wil.
P:
Ja
W:
En dat is een afspraak Peter, kijk ik wil niet onnodig ellende veroorzaken. En ik wil ook niet onnodig mijzelf in gevaar brengen. Dus ik wil dit echt gewoon vertrouwelijk houden. Maar het is wel zo belangrijk dat ik vind dat ik het moet bespreken met je.
P:
Nou ja. Helder Willem. Ik kan je daar, ik kan je zeggen dat ik je beloof dat ik het niet openbaar zal maken, tegen jouw wil. Dat ik dat uitsluitend doe als jij een onnatuurlijke dood krijgt en dat als je een natuurlijke dood sterft dat ik dat eerst zal afstemmen met je nabestaanden en pas als daar uitdrukkelijk overeenstemming over is dat ik er dan pas wat mee doe. En eerder onder geen enkele omstandigheid tenzij jij bij je leven zelf anders beslist. (…)

(tekst gaat door onder de reclame)

Geen prettig gesprek

Soerel’s advocaat Bénédicte Ficq had met advocaat Stijn Franken gesproken over het afleggen van een getuigenverklaring van Holleeder in die zaak. Zoiets is een normale gang van zaken. Maar dit was kennelijk geen prettig gesprek geweest. Holleeder en Franken zeggen onder druk te zijn gezet om Holleeder een verklaring af te laten leggen in het voordeel van Soerel. Ficq vindt dat een schandalige aantijging (Soerel is overigens in 2017 veroordeeld tot levenslang, Holleeder heeft zich uiteindelijk beroepen op zijn zwijgrecht). Holleeder zei:

Ik ben bedreigd door mevrouw Ficq. De advocaat van Dino Soerel. En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen, die euh in principe ten nadele van mezelf is. Ik moest dus van haar zeggen, dat ik euh Willem Endstra heb afgeperst en dat ik dat gedaan heb en daarbij ten onrechte de naam van Dino Soerel erbij gebruikt heb.

Holleeder suggereert op de opname dat familieleden en vrienden van de familie zijn bedreigd.

Astrid Holleeder sprak dat voorjaar over die bedreigingen met de inlichtingendienst van de politie, zo bleek onlangs op een zitting van het proces.

Een bedrag

In het gesprek tussen De Vries en Holleeder komt ook de afpersing van Willem Endstra aan de orde. Willem Holleeder zegt geld van Endstra tegoed gehad te hebben en hij erkent een bedrag te hebben ontvangen, kennelijk door hem afgeperst, maar niet de 17 miljoen waarvoor hij is veroordeeld:

Nou om te beginnen Peter, ligt het verhaal van Endstra heel anders. Want ik ben weliswaar veroordeeld voor die afpersing maar nogmaals wat ik altijd gezegd heb, ik heb Willem Endstra niet afgeperst. Ik had geld tegoed van Willem Endstra. En ik heb….juridisch gezien….kijk dat is tijdens mijn proces gebleken, dat heeft Plooij een keer gezegd, ja meneer Holleeder, ook al heeft u geld tegoed van iemand…ik had daar zelf niet over gesproken maar hij kwam zelf met die opmerking, ook al heeft u geld tegoed en u dwingt iemand uw geld wat u tegoed heeft terug te betalen, is dat ook afpersing. Nou in die context heb ik, ken ik wel vrede mee hebben, dat ik veroordeeld ben voor afpersing terwijl ik natuurlijk alleen maar geld tegoed had.

Ok, dus het zij zo. Prima. Dus ik heb Endstra niet afgeperst. En dat blijf ik ook zeggen natuurlijk, want dat is mijn toegedane mening. Dat meen ik ook echt. Nou en dat geld dus, wat ik van Endstra kreeg, dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding met die 17 miljoen. Dat is maar gewoon een klein bedrag, Peter. En die 17 miljoen heeft Endstra overgemaakt naar die Paarlberg omdat ie natuurlijk ook andere mensen moest betalen waaronder die ouwe.

Die Ouwe

Een andere belangrijk feit is dat toen de opname in april 2011 werd gemaakt Stanley Hillis enkele maanden daarvoor was doodgeschoten. Hillis (in de opname ook: “De Ouwe” genoemd) werd zeer gevreesd in het criminele milieu om zijn uiterst gewelddadige reputatie. Holleeder:

Dino Soerel voerde – volgens Holleeder – toen hij nog buiten was gesprekken uit naam van Hillis, onder meer met Endstra op het kantoor van advocaat Bram Moszkowicz.

P:
Ja. Je bedoelt met die ouwe Stanley Hillis?
W:
Ja. Die ouwe. Stanley Hillis ja. Nou die ouwe had geld tegoed van Endstra. En die wilde dat geld gewoon hebben en euh die heeft mij daarbij betrokken. Die is bij mij geweest, die zegt ‘luister ik heb geld tegoed’ dit en dat zus en zo. Nou dus ik heb daar gesprekken over gevoerd en bij die gesprekken is Dino Soerel natuurlijk wel aanwezig geweest, namens die ouwe.
P:
Ja.
W:
Dat is bijvoorbeeld dat gesprek op dat kantoor van die Moszkowicz. Ja daar is Dino gewoon bij geweest.
P:
Dat is dat gesprek waarbij Endstra bedreigd zou zijn?
W:
Ja maar dat is pertinent niet waar. Hij is niet bedreigd. Er zijn helemaal geen wapens geweest, er zijn helemaal geen bedreigingen geweest. Dat heeft ie er later van gemaakt en god mag weten waarom. Er zijn geen bedreigingen geweest. Er is wel een gesprek op kantoor geweest van Moszkowicz. Dat het gesprek op kantoor van Moszkowicz was, was omdat ….kijk Peter, ik sprak zelf af met Endstra, na die publicaties van die Mieremet, sprak ik met Endstra af in het Amsterdamse bos. Omdat we niet meer, ja we wilden niet meer gefotografeerd worden bij hem voor de deur en noem maar wat op.

(wordt vervolgd)

Zie ook:

Holleeder noemt geen namen (UPDATE2)

Dino Soerel: ‘Ik ben schijtziek van die Holleeder’