Ex-hoofdofficieren niet strafrechtelijk onderzocht

Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek doen naar de ontslagen hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen (Rotterdam) en Marianne Bloos (functioneel parket). Er is in opdracht van het College van procureurs-generaal een zogeheten ‘oriënterend feitenonderzoek’ naar mogelijk strafbaar handelen gedaan. Dat heeft in de ogen van het College geen strafbare feiten laten zien.

Affaire

Dat onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie van het landelijk parket. Daarvoor was er een onderzoek gedaan en gerapporteerd door de commissie Fokkens. Via NRC Handelsblad was naar buiten gekomen dat er binnen de top van het OM onvrede was over het handelen Van Nimwegen en Bloos, die een affaire met elkaar hadden.

Privégebruik

De vraag was in hoeverre privégebruik van door het OM aangeboden en/of betaalde diensten strafbaar was. Bijvoorbeeld het gebruik van een dienstauto met chauffeur, het maken van afspraken in hotels en restaurants en het om-/bijboeken van een terugvlucht en hotelovernachting tijdens een conferentie in 2012 in Bangkok.

Ook werd onderzocht of en in hoeverre de voormalig hoofdofficier van Rotterdam, in zijn toenmalige functie van procureur-generaal, de uitkomst van een aanbesteding aan het bedrijf van een familielid inhoudelijk zou hebben beïnvloed.

Dienstverband beëindigd

De twee voormalig hoofdofficieren werken sinds 1 januari niet meer bij het Openbaar Ministerie. Hun dienstverbanden zijn door het OM beëindigd naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de commissie Fokkens vorig jaar april. De commissie heeft onder andere vastgesteld dat er sterke aanwijzingen waren dat de topfunctionarissen vanaf 2011 een relatie hadden toen zij in een hiërarchische verhouding tot elkaar stonden. Zij hebben ten onrechte van de relatie geen melding gemaakt en deze tot 2016 steeds ontkend.

De commissie stelde ook dat de top van het OM flinke steken heeft laten vallen, omdat langere tijd niet is opgetreden toen het gedrag van betrokkenen werd gemeld door verschillende personen vanuit de organisatie.

Het College had zich al achter de conclusies en aanbevelingen van de commissie geschaard. Het OM zegt in een verklaring:

Het gedrag van de twee voormalig hoofdofficieren vond het College onaanvaardbaar, wat heeft geresulteerd in het beëindigen van het dienstverband. Het College besloot daarnaast ook tot het instellen van een oriënterend feitenonderzoek, om vast te kunnen stellen of ook mogelijk sprake is geweest van het plegen van strafbare feiten. Dat is niet gebleken.

Overigens heeft de ontslagen Van Nimwegen de Commissie Fokkens aangeklaagd:

Geschorste officier klaagt OM en onderzoekscommissie aan