Fred Teeven moet getuigen in Holleeder-proces (UPDATE2)

Het gerechtshof van Amsterdam geeft de verdediging van de tot levenslang gestrafte Willem Holleeder in hoger beroep inzage in dossiers en stukken over Stanley Hillis, onder meer in het dossier over de moord op Hillis. Verder zal het hof oud-officier van justitie Fred Teeven als getuige gaan horen op de openbare zitting.

Door Wim van de Pol

Fred Teeven was in de jaren negentig in Amsterdam officier van justitie voor de criminele inlichtingendienst van de politie. Hij kreeg daardoor erg veel informatie vanuit het criminele milieu en over onderzoeken die naar, en rondom Willem Holleeder, werden gedaan. Als officier van justitie behandelde hij een grote drugszaak tegen Holleeder’s oude vriend Cor van Hout, die Holleeder volgens de rechtbank in 2003 heeft laten vermoorden. Teeven weet ook veel over het onderzoek naar de mislukte aanslag op Van Hout in 1996.

Hillis

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Holleeder samen met Dino Soerel en Stanley Hillis een moorddadig driemanschap vormde. De advocaten van Holleeder willen aantonen dat niet Holleeder maar vooral Stanley Hillis en anderen de touwtjes in de onderwereld in handen hadden en waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de moorden waar Holleeder voor is veroordeeld.

Het gerechtshof geeft de verdediging de gelegenheid om veel meer informatie over Hillis boven water te krijgen. Zo moet het Openbaar Ministerie een proces-verbaal maken over alle informatie over Hillis die er bij de inlichtingendienst van de politie beschikbaar is.

Ook krijgen Holleeder’s advocaten inzage in het onderzoek naar de moord op Hillis (in 2011). Deze moord is nooit opgelost en de omstandigheden rond de moord zijn schimmig, onder meer omdat de politie met zeer veel eenheden en een helikopter aanwezig was maar de daders liet ontkomen.

Stanley Hillis speelde ook op de achtergrond een rol in het grote afpersingsonderzoek “Briard”, waarin Donald G. en oud-Hells Angel Harrie S. veroordeeld zijn. Donald G. en Pim K. zullen bij de rechter-commissaris worden gehoord. Michel G. komt op de openbare zitting. De verdediging krijgt ook inzage in het onderzoek Briard.

De verdediging krijgt verder inzage in nog meer oudere moordonderzoeken, en verder in een onderzoek naar de erfenis van de in 2005 vermoorde John Mieremet.

Psychiater

Op zitting zullen vele getuigen worden gehoord, onder hen natuurlijk Holleeder’s zussen, zijn ex Sandra de kroongetuigen Peter La Serpe en Fred Ros. Een paar getuigen worden bij de rechter-commissaris gehoord.

Op de openbare zitting zullen onder meer worden gehoord: oud-hasjhandelaar Norbert S., Mink Kok, Jan Dirk Paariberg, Ronald van Essen, Jesse Remmers en Ferry de Kok.

Het hof wijst het horen van een psychiater, over de geestestoestand en mogelijk post-traumatisch stress syndroom van Astrid Holleeder af. Ook nadere informatie over de overeenkomsten die Sonja Holleeder met de Staat sloot na haar transactie in het witwas-onderzoek tegen haar hoeft het Openbaar Ministerie niet te geven.

Ennetcom-data

Het hof wil wel dat er een zoekslag in de Ennetcom-data komt. Er kan worden gezocht op een aantal (bij)namen, waaronder die van de kroongetuigen, Holleeder en Hillis.

Ook mag de de verdediging kennisnemen van geluids-opnamen bij de rechter-commissaris en politie van zussen Sonja en Astrid en Sandra den Hartog. Het Openbaar Ministerie had al toegezegd dat er geluidsopnamen beschikbaar komen van het politie-verhoor van Ferry de Kok, die in Thailand was toen Mieremet daar werd vermoord.

Het gerechtshof neemt nog geen beslissing op verzoeken over de bij de in 2004 vermoorde Willem Endstra in beslag genomen administratie. Die administratie zou volgens het Openbaar Ministerie zijn vernietigd, nog voor het hoger beroep in de afsperingszaak tegen Holleeder over Endstra ten einde was. Eerst gaat het OM nog bezien of er toch nog delen van die administratie vindbaar zijn en zal daarover een proces-verbaal opmaken.

De inhoudelijke behandeling in de zaak zal pas in 2021 beginnen.

Zie de voorgaande berichten:

Verdediging Holleeder wil spotlight van Astrid en Sonja naar Stanley Hillis verplaatsen

OM gaat opnieuw levenslang eisen tegen Willem Holleeder