Geen strafzaak: Surinaamse banken krijgen beslagen miljoenen van Nederland terug

Suriname krijgt van de Nederlandse autoriteiten 19,5 miljoen euro terug die in april 2018 op Schiphol in beslag werd genomen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist nadat de Hoge Raad de zaak had terugverwezen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) deed samen met drie Surinaamse handelsbanken beklag tegen de inbeslagname. Het geld was onderweg naar Hong Kong, en had volgens het Openbaar Ministerie mogelijk een criminele herkomst.

(beeld uit archief)

Immuniteit

Over de geldzending uit Suriname van 19,5 miljoen euro in contanten was al eerder een procedure gevoerd. In december 2019 besliste de rechtbank in dezelfde zin als het gerechtshof nu. De rechtbank honoreerde de klacht van CBvS, omdat de beslaglegging van het geld strijdig zou zijn met het internationaal publiekrecht. CBvS, staatsorgaan van Suriname en de verzender van het geld, kwam volgens de rechtbank immuniteit van strafvorderlijk beslag toe.

Cassatie

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde tegen die beslissing van de rechtbank beroep in cassatie in bij de Hoge Raad der Nederlanden. In juli 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de rechtbank de immuniteit van CBvS ten onrechte aan haar beslissing ten grondslag had gelegd, omdat het geld niet toebehoorde aan CBvS, maar aan de handelsbanken. De Hoge Raad verwees de zaak naar het Amsterdamse gerechtshof, om nogmaals over de zaak te beslissen.

Geen strafzaak

Het hof verklaarde het beklag tegen het beslag van CBvS en de handelsbanken dinsdag opnieuw gegrond. De reden daarvoor is dat het beslag inmiddels ruim 4,5 jaar geleden gelegd is, dat in de kwestie nog geen strafzaak in Nederland aanhangig is gemaakt en dat ook geen concreet vooruitzicht daarop bestaat. Dat tot nu toe geen strafzaken zijn aangebracht, lijkt nauw verband te houden met de behoefte van het OM om meer informatie te krijgen van de Surinaamse autoriteiten. Suriname heeft echter geen informatie verstrekt.

Het hof acht het daarom inmiddels hoogst onwaarschijnlijk dat het nog van een strafzaak komt.

Witwassen

Op het moment dat de miljoenen in beslag werden genomen was er een andere regering in Suriname aan de macht onder leiding van Desi Bouterse. Er waren toen geruchten dat hooggeplaatste personen in Suriname zich schuldig zouden maken aan witwassen van drugsgelden. Het Nederlandse Openbaar Ministerie nam die geruchten serieus.

Op Aruba werd in 2019 een reiziger uit Suriname met ruim acht ton aan cash betrapt.