Geen zicht op einde onderzoek Baybaşin

Er is nog geen zicht op een voltooing van het onderzoek dat de Hoge Raad laat doen in het herzieningsverzoek van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin (59). Nog nooit heeft een arrest over een herzieningsverzoek in Nederland zo lang op zich laten wachten. In april 2011 is het ingediend.

Door @Wim van de Pol

Een woordvoerder van de Hoge Raad geeft op de vraag of er een indicatie te geven is wanneer de conclusie (het advies) van advocaat-generaal Diederik Aben klaar is als antwoord:

Zo lang het onderzoek loopt, kunnen we geen indicaties geven.

Aanvankelijk zei de Hoge Raad dat de conclusie er voor de zomer 2016 zou zijn. Baybaşin is in 2002 levenslang gestraft voor (onder meer) opdracht geven voor twee liquidaties.

Twee onderwerpen

Diederik Aben heeft in een eerste conclusie uiteen gezet dat hij zelf nader onderzoek in de zaak wilde doen. Dat is begin oktober 2012 gestart en had twee onderwerpen.

Ten eerste onderzocht Aben of de bewering juist is dat justitie en politie het strafdossier niet naar waarheid hebben opgesteld en dat er is gelogen over de start van het onderzoek naar Baybaşin.

Ten tweede zijn twee onderzoekers in opdracht van Aben nagegaan of de afgeluisterde telefoongesprekken van Baybaşin zijn vervalst.

Misdrijven

Het eerste onderzoek bestond onder meer uit een serie verhoren onder ede. Er is een tolk en voormalig medewerker van de politie gehoord. Er is uitgelekt via Crimesite dat deze in een verhoor tegenover Aben heeft gesteld dat er misdrijven zijn gepleegd door Nederlandse ambtenaren tijdens (de start van) het strafrechtelijk onderzoek naar Baybaşin. Dit deel van Aben’s onderzoek is begin 2014 voltooid.

Het onderzoek naar de telefoontaps is in 2014 ook goeddeels voltooid. Daarna heeft Adèle van der Plas nog een lange aanvulling op haar conclusies naar Aben gestuurd. Hoogleraar Ton Derksen, die Van der Plas heeft bijgestaan, concludeerde in een boek dat de telefoongesprekken die zijn ingebracht in het dossier zijn vervalst.

Waarom zo lang?

De vraag wordt steeds prangender waarom de advocaat-generaal er zo lang over doet om een mening te formuleren over de vraag of er reden is voor herziening. Met andere woorden: is er sinds 2002 nieuwe informatie beschikbaar gekomen die het gerechtshof in 2002 anders had doen besluiten. Bijvoorbeeld of er twijfel is aan de rechtmatigheid van het onderzoek of dat er twijfel moet zijn over de echtheid van de afgeluisterde telefoontaps die het cruciale bewijs vormden.

Verreikend

Natuurlijk is het dossier erg dik, de onderzoeksrapporten beslaan vele pagina’s en de pleitnota’s met de talrijke “nova” (nieuwe feiten) die Van der Plas heeft aangedragen ook. Aben moet ieder argument wegen en van commentaar voorzien.

Tegelijk spelen er grote belangen voor de Nederlandse opsporing omdat Aben een taxatie moet geven over de beschuldingen over manipulatie tijdens het afluisteren en vastleggen van gsm-gesprekken.

Aben’s conclusies kunnen zéér verreikend zijn.

Lees hierover:

Van der Steur wil hervorming telefoontap-bedrijf

Gloeiend hete aardappel bij de Hoge Raad

Alle berichten op Crimesite over Baybaşin.