Getraumatiseerde agenten willen toestemming voor behandeling met drugs

Getraumatiseerde agenten willen toestemming voor behandeling met drugs

Politieagenten met PTSS hebben deze week in Wenen bij een vergadering over drugsbestrijding van de VN gepleit voor meer mogelijkheden voor behandeling van hun trauma’s, met MDMA en de werkzame stof in paddo’s (psilocybine). In de VS wordt hiermee al geëxperimenteerd.

Door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Pleidooi

Dit vond plaats tijdens de jaarlijkse drugsbijeenkomst van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Vijf politiemensen uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hielden een pleidooi voor het toelaten van psychedelische drugs bij agenten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Trauma

Politiemensen in de zogenaamde ‘noodhulp’ lopen door hun werk vaker trauma’s op, bijvoorbeeld omdat ze getuigen zijn van ernstige ongelukken met slachtoffers. Een politiechef uit de VS vertelde dat agenten tijdens hun loopbaan gemiddeld 200 traumatische gebeurtenissen meemaken. Hierdoor zijn de zelfmoordcijfers onder agenten in de VS drie tot vijf keer hoger.

Baat

Een Amerikaanse inspecteur gaf aan dat hij een officiële behandeling heeft ondergaan voor zijn PTSS, met MDMA. Ook de andere agenten bij de bijeenkomst gaven aan baat te hebben gehad bij zo’n psychedelische behandeling. Omdat zij hiervoor de illegaliteit in moesten, pleiten ze voor meer toegang tot dit soort middelen voor behandeling van hun collega’s.

Op federaal niveau zijn er in de VS inmiddels begeleide therapieën ontwikkeld met MDMA en psychedelische paddenstoelen. De verwachting is dat deze binnenkort ook in Europa zullen worden geïntroduceerd.

Meer geweld

De agenten zijn lid van de internationaal opererende organisatie LEAP (Law Enforcement Against Prohibition), waarvan in Nederland ook een afdeling bestaat. LEAP heeft ook een andere invalshoek tot drugs. Zij pleit voor minder repressie in de bestrijding van drugs, omdat hierdoor slechts meer geweld zou plaatsvinden. Ze stelt dat er een verband bestaat tussen de PTSS van agenten, en de drugsbestrijding. Omdat ze met zoveel geweld als gevolg van die bestrijding te maken krijgen, lopen ze meer kans om mentale schade op te lopen.

In 2015 pleitte LEAP al voor aanpassing van de uit 1961 stammende drugsconventie van de Verenigde Naties. Ze stelde in haar amendement dat de criminalisering van drugsgebruik een negatief effect heeft op de controle op drugs, en dat een harde aanpak hiervan niet heeft geleid tot het voorkomen van drugsgebruik en -handel. Door de inbeslagnames van drugs zou de productie van middelen zelfs zijn toegenomen.