Hardliners-president krijgt geen vervroegde invrijheidstelling

Lysander de R., voormalig voorman van de Hells Angels in Haarlem, komt niet vervroegd vrij. De rechtbank Noord-Holland heeft dit besloten omdat hij ervan wordt verdacht dat hij vanuit de gevangenis leiding gaf aan een criminele organisatie, motorclub Hardliners. De R. zit een gevangenisstraf van negen jaar uit wegens geweldsfeiten.

Doorgegaan

De ex-leider van de Haarlemse Hells Angels werd in januari 2017 veroordeeld, omdat hij leiding gaf aan een criminele organisatie. Volgens de regels voor voorwaardelijke invrijheidstelling zou hij vervroegd vrijkomen in augustus 2024.

Het Openbaar Ministerie vindt dat hij niet eerder vrij kan komen, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij in de gevangenis is doorgegaan met criminele activiteiten. De voormalige Hells Angels-leider heeft in 2019 vanuit de gevangenis de nieuwe motorclub Hardliners opgericht.

Kans

Deze club voerde onder zijn leiding brandstichtingen, ontploffingen en mishandelingen uit, zo stelt het OM. Ook zegt het OM dat de kans groot is dat hij na zijn vrijlating nieuwe strafbare feiten begaat. Als een veroordeelde ervan wordt verdacht dat hij tijdens zijn gevangenisstraf opnieuw strafbare feiten heeft begaan, kan dat ertoe leiden dat hij niet vervroegd vrijkomt.

In augustus werd bekend dat De R. is overgeplaatst naar een strenger regime.

Net begonnen

Volgens de advocaat moet zijn cliënt wel vervroegd worden vrijgelaten omdat de nieuwe verdenking feiten van twee jaar geleden betreft, en het onderzoek daarnaar nog maar net begonnen is. Bovendien gaat het om een complex onderzoek. In zo’n geval kan het OM volgens zijn eigen richtlijnen wachten met een vordering tot het achterwege laten van de vervroegde invrijheidstelling.

Stevige verdenking

De rechtbank is van oordeel dat er een voldoende stevige verdenking bestaat dat de man tijdens zijn gevangenisstraf een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd, te weten het leidinggeven aan een criminele organisatie, motorclub Hardliners. Daarom wijst de rechtbank het verzoek om hem niet vervroegd vrij te laten toe.

Het Openbaar Ministerie heeft vorige maand aan de rechtbank gevraagd om de Hardliners te verbieden.