Hoe de geheimhoudersofficier van justitie een geheim proces-verbaal doorstuurde

Hoe de geheimhoudersofficier van justitie een geheim proces-verbaal doorstuurde

Namens advocaat Weski is dit weekend in een persbericht ontkend dat er geheimhoudersinformatie die op haar kantoor is meegenomen naar andere politieonderzoeken is gegaan. Uit een recent advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, over een zaak die Weski had aangespannen, valt een reconstructie te maken over wat er met de geheimhoudersinformatie die bij Weski aanwezig was, is gebeurd.

Door @Wim van de Pol

Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, waar het gaat om witwassen, en van schending van haar beroepsgeheim als advocaat. Ze heeft volgens justitie informatie van en naar Taghi overgebracht toen die in beperkingen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught opgesloten zat. Het onderzoek tegen haar heeft de politie “26Palma” genoemd.

Op 21 april 2023 is er onder leiding van twee rechters-commissarissen en in aanwezigheid van de deken van de Orde van Advocaten een doorzoeking geweest op haar kantoor en in haar woning. Daarbij zijn fysieke documenten, computers en telefoons in beslag genomen.

Allemaal geheimhoudersinformatie

Al die informatie was bijna allemaal geheimhoudersinformatie, Weski is bijna 45 jaar advocaat geweest en had vele cliënten. Ze heeft de plicht die informatie geheim te houden.

Alleen vanwege zeer uitzonderlijke omstandigheden mag een rechter-commissaris besluiten dat het verschoningsrecht moet wijken voor de waarheidsvinding in een strafzaak. De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat dit in de strafzaak van onderzoek 26Palma was toegestaan. Dus niet in de andere zaken die Weski in portefeuille had.

Hulp van officier van justitie

De rechter-commissaris besliste op 12 mei 2023 om, gezien de enorme hoeveelheid te verwerken informatie, hulp in te roepen bij het maken van de schifting tussen 26Palma-stukken en niet-26Palma-stukken. Dit is een mogelijkheid die in de wet beschreven staat.

In dit geval werd een zogenoemde geheimhouder-officier van justitie aangewezen die samen met een “geheimhoudermedewerker” van de politie de stukken moest gaan sorteren. Beide ambtenaren hebben verklaard op geen enkele andere wijze betrokken te zijn bij het onderzoek in de strafzaak tegen Weski of daaraan gelieerde onderzoeken.

Kennis nemen

Die twee konden nu dus – onder strikte voorwaarden van geheimhouding – kennis nemen van de uiterst gevoelige en geheime informatie die Weski in beheer had door haar werk voor Taghi en voor andere cliënten.

Toen Weski kennis kreeg van het proces-verbaal waarin de rechters-commissaris dit besluit hadden genomen heeft zij per brief gevraagd om dit werk op te schorten, totdat zij zelf zou kunnen vaststellen dat de geheimhoudingplichten zouden zijn gewaarborgd zoals de wet dat eist.

Dat hebben de rechters-commissaris geweigerd.

Iets bijzonders

Dan gebeurt er iets bijzonders.

Als de geheimhoudersofficier van justitie een ruime maand aan het werk is, vraagt ze op 19 juni 2023 in een telefoongesprek met de rechters-commissarissen om overleg. Ze zegt dat ze bepaalde informatie uit het onderzoek 26Palma wil delen met een ander embargo-onderzoek van de recherche. Dat betekent dat ze geheimhoudersinformatie van Weski uit het dossier Taghi uit 26Palma beschikbaar wil maken voor een rechercheteam dat een gevoelig onderzoek doet naar een andere criminele organisatie.

Wat wil de officier van justitie nu precies? Ze wil een proces-verbaal van de rechters-commissaris van 25 mei 2023, met kennelijk informatie uit de documentatie van Weski, delen met een ander onderzoek.

Mag niet

De rechters-commissaris antwoordden de officier van justitie dat zij de inhoud van 26Palma niet mocht delen met het door haar genoemde embargo-onderzoek. Dat was immers eerder afgesproken (op 12 mei) toen de officier de opdracht kreeg. De informatie die de officier van justitie wilde delen bevatte dus hoe dan ook geheime informatie die alleen aan 26Palma was voorbehouden, in de visie van de rechters-commissaris.

Nog iets bijzonders

Toen bleek er nog iets bijzonders.

Het proces-verbaal van 25 mei 2023 – met kennelijk daarin geheime informatie – was door de geheimhoudersofficier van justitie al met andere personen binnen het Openbaar Ministerie gedeeld, diezelfde dag nog, op 25 mei.

Op 29 juni belt de zaaksofficier van justitie, die 26Palma in behandeling heeft, met de rechters-commissarissen waarin dit ter sprake komt.

Daar kijken de rechters-commissaris van op. Ze dragen die zaaksofficier van justitie in een proces-verbaal vast te leggen wat er precies is gebeurd. De officier rapporteert:

Op donderdag 25 mei 2023 heb ik van de geheimhouder officier van justitie een mail ontvangen met als bijlage een proces-verbaal van bevindingen van de rechters-commissarissen gedateerd 25 mei 2023 met betrekking tot “papieren beslag” in de zaak 26Palma. Deze mail is tevens gestuurd aan één van de parketsecretarissen. De inhoud van dit proces verbaal heb ik ter kennisneming gedeeld met mijn collega zaaksofficier van justitie, een tweede parketsecretaris en de recherche officier van justitie. De rechercheofficier heeft de inhoud ter kennisneming gedeeld met de plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie. (…).’

De geheimhoudersofficier had dus geheimhoudersinformatie uit 26Palma, gedeeld en die was uiteindelijk bij totaal vier personen binnen het Openbaar Ministerie terechtgekomen.

Inbreuk

Toen Weski dit proces-verbaal onder ogen kreeg, maakte ze hieruit op dat de geheimhouderofficier van justitie een inbreuk op haar verschoningsrecht had gemaakt. Ze dagvaardde daarop de Staat wegens onrechtmatigheid in kort geding, en eiste dat de in beslag genomen gegevens niet bij het Openbaar Ministerie zouden terechtkomen, en dat buiten rechters geen anderen toegang zouden krijgen tot de informatie.

Weski verloor deze civiele zaak bij de rechter en later ook in hoger beroep. Vervolgens concludeerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad vorige week in cassatie in dezelfde zin (de Hoge Raad moet zich nog uitspreken, maar volgt doorgaans de visie van de advocaat-generaal).

Belangrijkste argument tegen de zaak van Weski is dat het strafrecht en het civiel recht gesloten stelsels zijn, en een civiele rechter niet kan oordelen over beslissingen in het strafrecht.

Verboden vrucht

Wat is nu de conclusie over de geheimhoudersinformatie die Weski in beheer had?

De geheimhoudersofficier van justitie heeft bepaalde geheimhoudersinformatie, die volgens de rechters-commissarissen geheim had moeten blijven, binnen het Openbaar Ministerie verspreid.

Deze officier had ook de intentie die informatie te delen met andere strafrechtelijke onderzoeken, dus naast het onderzoek naar Weski en Taghi (maar kreeg daar geen toestemming voor).

Welke informatie uit het proces-verbaal van 25 mei 2023 binnen het Openbaar Ministerie aan de vier functionarissen is doorgegeven blijft onbekend. Het gaat in ieder geval om informatie die te maken heeft met onderzoek 26Palma, het is geen informatie over andere cliënten van Weski.

Het zal de vier functionarissen inmiddels duidelijk zijn dat ze met dit proces-verbaal van 25 mei een verboden vrucht in hun mailbox kregen, die verder niet kan worden gebruikt.

De advocaten van Weski hebben dit weekend met klem ontkend dat er geheimhoudersinformatie van haar aan andere onderzoeken is doorgebriefd.

Eerdere berichten:

‘Justitie wilde bij Weski inbeslaggenomen stukken inzetten in ander onderzoek’ (UPDATE)

Verdachte advocaat Weski: ‘Er is heel veel wat ik nooit zal kunnen zeggen’ (VIDEO)

Inez Weski: ‘OM bood me aan om kroongetuige te worden’