Hoe ze in Engeland misdaad willen voorkomen

Woensdag was er in Den Haag een congres over criminaliteitsbeheersing, georganiseerd door ScienceWorks. Een van de sprekers was Rachel Tuffin van het Engelse College of Policing. Zij hebben een toolkit ontwikkeld waarmee het aantal misdrijven verminderd kan worden. 

Deze zogenoemde Crime Reduction Toolkit geeft niet alleen aan welke factoren helpen bij het verminderen van criminaliteit (het surveilleren in hot spots bijvoorbeeld), maar ook wat de inzet daarvan kost, hoe het te implementeren, waar het het beste werkt en hoe het werkt. Het is vooral van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, omdat het gebaseerd is op Engelse gegevens.

Bij het opzetten van de Crime Reduction Toolkit is gebruik gemaakt van een wetenschappelijk rating en ranking systeem.

Cybercrime

Andere thema’s die op het congres ruim aandacht kregen waren onder andere cybercrime, gedragspsychologie en preventie en voorspellend politiewerk (predictive policing). Sprekers waren onder andere Jan-Jaap Oerlemans (Universiteit Leiden) en Michiel Zwinkels (Officier van Justitie) over cybercrime en Reinder Doeleman van de politie Amsterdam over het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) waarmee misdaad teruggedrongen kan worden. Het CAS is vrijwel landelijk uitgerold en wordt dus in de dagelijkse politiepraktijk gebruikt.

Spreker Pieter Tops liet op het allerlaatste moment verstek gaan. Hij publiceerde onlangs een geruchtmakend rapport over de impact van productie en handel in synthetische drugs. De cijfermatige onderbouwing daarvan bleek op een aantal essentiële punten niet te kloppen zoals onder andere Crimesite aantoonde.