Hof: Hells Angels niet direct ontbonden

De rechtbank in Utrecht besloot vorig jaar dat de Hells Angels verboden zijn en direct moeten worden ontbonden. Nu heeft het gerechtshof in Arnhem besloten dat de uitvoering van die beslissing wordt uitgesteld zolang er nog geen arrest is in hoger beroep.

Geen gedwongen ontbinding

De rechtbank in Utrecht heeft in haar uitspraak van 29 mei 2019 de Hells Angels in Nederland verboden verklaard en ontbonden en daarbij bepaald dat daaraan al uitvoering kan worden gegeven, ongeacht het hoger beroep. Het hof vindt dat de werking van de beslissing van de rechtbank op dit punt moet worden uitgesteld, zolang het hof in hoger beroep nog niet heeft beslist over de ontbinding van de vereniging.

Dit betekent voor nu dat er nog geen sprake is van gedwongen ontbinding.

Onherroepelijke gevolgen

Voor het hof wegen de bezwaren van de onmiddellijke werking van ontbinding van een vereniging zwaar vanwege de onherroepelijke gevolgen ervan. Zo wordt bij ontbinding het vermogen van de vereniging vereffend waardoor zij ophoudt te bestaan. Dat is niet meer terug te draaien, wanneer het hof in hoger beroep anders zou beslissen dan de rechtbank. Daarom heeft Hells Angels er belang bij dat de werking van de beslissing van de rechtbank wordt uitgesteld totdat het hof in hoger beroep heeft beslist. Het Openbaar Ministerie heeft daar geen ander, zwaarder wegend belang tegenover gezet dat rechtvaardigt dat de ontbinding nu al gevolgen heeft, terwijl er nog geen beslissing in hoger beroep is.

Militairen

Verder worden de leden nu al feitelijk beperkt in hun vrijheid, zijn zij in sommige gevallen ontslagen of op non-actief gesteld en worden verklaringen van geen bezwaar van militairen die contact hebben met Hells Angels ingetrokken, terwijl het hof nog over de zaak moet beslissen. Ook die belangen wegen zwaar en ook daartegen heeft het Openbaar Ministerie geen zwaarder wegende belangen aangevoerd.

De beslissing van het hof zegt niets over de kans van slagen van het door de Hell Angels ingestelde hoger beroep, omdat dat bij een verzoek als dit – uitstel van de tenuitvoerlegging – uitdrukkelijk buiten beschouwing moet blijven. Daar heeft het hof dus geen rekening mee gehouden.

De behandeling van de zaak in hoger beroep is op 26 mei. MC’s Satudarah, NO Surrender en Bandidos zijn verboden in Nederland. Tien jaar geleden werd een aanvraag de Hells Angels te verbieden afgewezen.