Hoge Raad laat veroordeling Zes van Breda in stand

De Hoge Raad laat het oordeel in herziening van het Haagse gerechtshof over de Zes van Breda in stand. Dat hof had de eerdere veroordelingen gehandhaafd. Nu zijn die veroordelingen definitief. Drie mannen en drie vrouwen zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de roofmoord op Oma Mok.

10 jaar

Deze Chinese restauranthoudster in Breda werd in 1993 gedood bij een overval. De mannen kregen tien jaar cel voor hun betrokkenheid bij de dood van de vrouw, de vrouwen werden veroordeeld tot straffen tot twee jaar cel, deels voorwaardelijk. Alle verdachten hebben hun straf uitgezeten.

De Hoge Raad wees in 2012 een verzoek tot herziening van die veroordelingen toe en verwees de zaken voor een nieuwe berechting naar het gerechtshof Den Haag. Dit hof heeft de zaken in 2015 geheel opnieuw behandeld en beoordeeld. Zo zijn er onder meer getuigen gehoord en hebben deskundigen onderzoek gedaan. Het hof vond de bekennende en belastende verklaringen van de drie vrouwen, die de eerdere rechters hadden gebruikt om tot een bewezenverklaring te komen, eveneens betrouwbaar en bruikbaar voor het bewijs.

Bushokje

Het novum, de zogenoemde ‘bushokjesgetuigen’, dat de directe aanleiding was voor de herziening, heeft in de visie van het hof na nader onderzoek geen wezenlijk nieuw licht op de zaken geworpen. Hetzelfde geldt voor de destijds ter plaatse aangetroffen bloeddruppel, waarvan niet kon worden vastgesteld dat deze delictgerelateerd is. Het hof liet dan ook de eerdere veroordelingen in stand.

De verdachten stelden daarop cassatie in bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft niet inhoudelijk naar de zaak gekeken.

In cassatie is onder meer geklaagd over het gebruik van de belastende verklaringen van de vrouwen voor het bewijs. Volgens de Hoge Raad heeft het hof voldoende gemotiveerd waarom het die verklaringen betrouwbaar genoeg en afdoende achtte (hier het arrest).

Een overzicht van de berichten over de zaak:

‘Onvoldoende bewijs tegen zes van Breda’

Zes van Breda opnieuw veroordeeld door hof (UPDATE)

OM: “Zes van Breda” toch schuldig

De politie geloofde de waarheid niet (VIDEO)

Zes van Breda: ‘Bewijs te dun’