Hoge Raad vindt dat uitlevering naar Marokko niet kan

De Hoge Raad houdt de beslissing van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van februari van dit jaar om de uitlevering van Said Chaou aan Marokko ontoelaatbaar te verklaren in stand. Dat arrest kan gevolgen hebben voor de politiële samenwerking met Marokko.

Internationale drugshandel

Marokko wil uitlevering van de politiek actieve Chaou. Het land wil hem vervolgen voor criminele bendevorming, omkoping en internationale drugshandel.

Als Nederland een verzoek krijgt om iemand uit te leveren moet, voordat de minister een beslissing neemt, de rechter oordelen over de toelaatbaarheid van de uitlevering.

De rechtbank verklaarde de uitlevering van Said Chaou aan Marokko ontoelaatbaar. De reden is dat de rechtbank oordeelde dat sprake was van een dreigende flagrante schending van het recht op een eerlijk proces in Marokko.

Foltering

Volgens de rechtbank is er een reëel risico dat verklaringen door medeverdachten van Chaou zijn afgelegd nadat zij zijn behandeld in strijd met het in artikel 3 EVRM neergelegde verbod op foltering en een onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing. Deze verklaringen kunnen dan ook als bewijs tegen hem zullen worden gebruikt in het proces in Marokko en zo is er een reëel gevaar dat hij een zodanig oneerlijk proces zal krijgen, dat de uitlevering moet worden geweigerd. De door Marokko afgegeven garanties zijn volgens de rechtbank ‘te algemeen en te vaag’ en daarmee onvoldoende om dit gevaar weg te nemen.

Geen risico

Het Openbaar Ministerie was het met de beslissing van de rechtbank niet eens en stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Het OM is van mening dat de rechtbank de uitlevering ten onrechte ontoelaatbaar heeft verklaard. Het OM ziet het reële risico van mensenrechtenschending niet. Bovendien vindt het OM dat niet is vastgesteld dat Chaou na te zijn uitgeleverd naar Marokko daar geen effectief rechtsmiddel zou hebben tegen de dreigende flagrante inbreuk.

Gevolgen

De Hoge Raad vindt het oordeel van de rechtbank niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

De advocaat van Chaou, Inez Weski:

Dit arrest is ingebed door eerdere uitspraken van het Europese Hof. Het zal zeker gevolgen voor de samenwerking tussen justitie en politie in Nederland en die in Marokko. Het komt voor dat verdachten worden gehoord in Marokko en dat die verklaringen in Nederlandse strafzaken worden gebruikt. De Hoge Raad vindt nu ook dat het risico levensgroot is dat die verklaringen door foltering tot stand zijn gekomen. Dat zou betekenen dat die verklaringen in Nederland niet kunnen worden gebruikt.

Een voorbeeld van zo’n verklaring die momenteel in een Nederlands strafdossier zit is die van een verdachte van de moord op Martin Kok en van de aanslag in Marrakech die in Marokko vastzit.