Hoger beroep: Satudarah blijft verboden

De motorclub Satudarah is ook in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag verboden. Het hof komt tot dezelfde conclusie als de rechtbank eerder al kwam, nadat het Openbaar Ministerie had gevraagd de MC te verbieden.

Uitzonderlijke gevallen

De rechter kan op grond van het Burgerlijk Wetboek een rechtspersoon, zoals een club of vereniging, waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verbieden en ontbonden verklaren. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Zowel de Grondwet, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens als het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie beschermen het recht op vereniging. Satudarah is zo’n uitzonderlijk geval, vindt het hof.

Moord, doodslag

Leden van Satudarah zijn betrokken geweest bij en veroordeeld voor onder meer mishandeling, medeplegen van poging tot moord, doodslag, poging tot zware mishandeling, Opiumwet-delicten en wapenbezit. Die betrokkenheid is in strijd met de openbare orde. Het bestuur van Satudarah heeft op verschillende momenten zelf leiding gegeven aan strafbaar handelen van de leden, aldus het gerechtshof.

Support clubs

Verder overweegt het hof dat binnen Satudarah een hiërarchische structuur met eigen normen en regels bestond waaraan de geldende wetten en de belangen van derden onderschikt zijn gemaakt. Die cultuur, waarbij geweld wordt aangemoedigd en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd en gerespecteerd, kan ontwrichtend werken voor de samenleving als geheel. Het strafrechtelijk optreden tegen individuele leden van Satudarah heeft er niet toe geleid dat het handelen van Satudarah is geëindigd. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat het noodzakelijk is dat Satudarah wordt verboden en ontbonden verklaard. Dit verbod treft ook alle chapters van Satudarah en twee support clubs: Saudarah en Supportcrew 999.

Yellow Snakes heeft een meer zelfstandige positie en wordt niet door dit verbod getroffen.

Zie ook:

Onderzoekers: ‘Wet aanpak motorclubs schiet tekort’

Opvolger Satudarah: oude bekenden in nieuw hesje