‘Justitie wilde bij Weski inbeslaggenomen stukken inzetten in ander onderzoek’ (UPDATE2)

‘Justitie wilde bij Weski inbeslaggenomen stukken inzetten in ander onderzoek’ (UPDATE2)

Het Openbaar Ministerie wil zogeheten ‘geheimhoudersinformatie’ die in beslag genomen is op het kantoor van ex-advocaat Inez Weski gebruiken in een ander geheim strafrechtelijk onderzoek. Dat schrijft Het Parool zaterdag. De afweging om dergelijke informatie zo te gebruiken is een zeer gevoelige kwestie. Namens Weski ontkennen haar advocaten met klem dat er informatie met andere onderzoeken is gedeeld.

Criminele organisatie

Inez Weski is verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar inmiddels voormalige cliënt Ridouan Taghi. Ze zou haar beroepsgeheim hebben geschonden en informatie hebben doorgespeeld ten behoeve van financiële misdrijven. Die informatie zou van en naar Taghi zijn gegaan toen deze in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught in beperkingen zat.

45.000 bestanden

Op 21 april 2023 was er onder leiding van twee onderzoeksrechters en in het bijzijn van de deken van de Orde van Advocaten een doorzoeking op Weski’s kantoor in Rotterdam en tevens in haar woning. Volgens Het Parool zijn daar 45.000 bestanden in beslag genomen.

Dat is in principe allemaal zogenaamde ‘geheimhoudersinformatie’, omdat die stukken vallen onder het wettelijke verschoningsrecht van een advocaat. Alleen in zéér uitzonderlijke omstandigheden mag justitie dergelijke informatie in beslag nemen.

Hoge Raad

Er zijn ook stukken bij die niets met de zaak 26Palma, het onderzoek naar Weski, te maken hebben. Weski heeft vele cliënten bijgestaan.

In een civiele procedure heeft Weski tot aan de Hoge Raad tot nu toe vergeefs hiertegen geprocedeerd. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeerde vrijdag dat de klachten van Weski ongegrond zijn, het wachten is nu op het eindoordeel van de Hoge Raad.

Gedeeld

Uit de conclusie van de advocaat-generaal blijkt dat het Openbaar Ministerie de in onderzoek 26Palma in beslag genomen stukken ook wilde gebruiken in een ander onderzoek. Het gaat om een zogeheten “embargo-onderzoek”, dat zijn vrijwel altijd zeer gevoelige onderzoeken naar zware, georganiseerde criminaliteit. Dat is niet toegestaan door de rechter-commissaris.

De Hoge Raad heeft afgelopen maart in een andere zaak nog bepaald dat het Openbaar Ministerie niet zomaar gegevens mag inzien die bij een opsporingsonderzoek beschikbaar zijn gekomen zonder dat daar niet eerst een onderzoeksrechter aan te pas is gekomen.

Maar volgens Het Parool is er toch al een proces-verbaal met informatie uit de zaak Weski ten behoeve van het embargo-onderzoek op 25 mei 2023 gedeeld.

‘Onjuist’

In een verklaring naar aanleiding van de berichtgeving in Het Parool zeggen de advocaten Fébe Schoolderman en Justus Reisinger dat de berichtgeving in Het Parool en het Algemeen Dagblad ‘onjuist’ is en ‘moet worden beschouwd als het verspreiden van desinformatie.’

De advocaten zeggen:

Over de op het kantoor in beslag genomen informatie is door de rechters-commissaris onherroepelijk geoordeeld dat deze wel onder het verschoningsrecht valt. Deze informatie is dus niet aan het OM verstrekt en kan ook niet met andere onderzoeken worden gedeeld. De Hoge Raad heeft in de lopende cassatieprocedure enkel nog te oordelen over rechtsvragen.

Op nadere vragen willen de advocaten niet antwoorden.

Wanneer er een openbare zitting in de zaak van Weski zal dienen is nog onbekend. Ze is op vrije voeten.

Zie ook:

Verdachte advocaat Weski: ‘Er is heel veel wat ik nooit zal kunnen zeggen’ (VIDEO)

Inez Weski: ‘OM bood me aan om kroongetuige te worden’