Klacht tegen vereffenaar Endstra-erfenis

Er is in augustus een tuchtklacht ingediend tegen de advocaat die de Endstra-erfenis vereffent. De advocaat wordt verweten de bewindvoerster van de geestelijk minder invalide Ronald van Essen (foto) te hebben geïntimideerd. Deze week besluit de rechtbank van Amsterdam of er een openbaar getuigenverhoor komt over de Endstra-erfenis.

Door @Wim van de Pol

Voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen wil in dat openbaar getuigenverhoor aantonen dat bij de vereffening van de erfenis van de in 2004 doodgeschoten criminele vastgoedhandelaar Willem Endstra geen rekening is gehouden met miljoenen die hij tegoed zou hebben. Ook beschuldigt hij de broer van Endstra, Haico, ervan in 1999 (samen met Willem) de aanslag op hem te hebben laten uitvoeren, waarbij hij invalide raakte. Van Essen is momenteel verstandelijk beperkt, maar wel goed aanspreekbaar.

‘Advocaat raadplegen’

De klacht is namens Van Essen ingediend tegen Toni van Hees, van Stibbe Advocaten. Van Hees stuurde dit voorjaar vier uitgebreide e-mails aan de financieel bewindvoerster die verantwoordelijk is voor onder meer de uitkering van Van Essen. Hij deed dat als vereffenaar en ook in de hoedanigheid van advocaat, op briefpapier van Stibbe. Van Hees is het oneens met de argumenten die Peter Schouten, de advocaat Van Essen, in de procedure over de erfenis heeft aangedragen. Hij vindt dat de aanspraken van Van Essen ‘verjaard’ zijn.

Van Hees benadrukte in de bewuste e-mails herhaaldelijk dat Van Essen zich in zijn procedure over de erfenis schuldig zou maken aan poging tot witwassen. Van Essen is nooit veroordeeld voor witwassen. De gemachtigde van Van Essen vindt dat Van Hees over de schreef gaat door vast te stellen dat Van Essen zich schuldig zou gaan maken aan witwassen. Van Essen ontkent dat zelf ook.

Ook zou Van Hees zich ‘intimiderend’ tegenover de bewindvoerster hebben uitgelaten. Hij schreef:

Ik geef u daarnaast dringend in overweging zelf een advocaat te raadplegen om u te laten adviseren over uw positie.

De bewindvoerster heeft niet gereageerd op de e-mails van Van Hees en verwees naar de advocaat van Van Essen.

‘Onvolledige informatie’

Van Hees drong er bij de bewindvoerster ook op aan informatie te geven over de vragen of zij wetenschap heeft van de verzoekschriftprocedure en over een procedure over een villa in Spanje. Hij verzocht antwoord op de vraag of zij daarmee als bewindvoerster instemt.

Volgens een gemachtigde van Van Essen heeft Van Hees in de e-mails de bewindvoerster herhaaldelijk van onvolledige informatie voorzien en zijn de e-mails intimiderend.

‘Verborgen’

De erven Endstra kochten enige jaren geleden voor ruim 40 miljoen euro vervolging voor witwassen af in een schikking met de Staat. Van Hees zou volgens de gemachtigden van Van Essen ook tekort zijn geschoten in zijn taak als vereffenaar. De familie Endstra zou vastgoed ‘verborgen’ hebben gehouden en kennelijk was vereffenaar Van Hees daarvan niet op de hoogte. Van Essen betoogt momenteel in een Spaanse procedure tegen de familie Endstra te kunnen bewijzen dat hij daarop aanspraken heeft.

‘Eigen verantwoordelijkheid’

Van Hees heeft tegenover de Amsterdamse deken van advocaten het standpunt ingenomen dat hij een ‘eigen taak en een eigen verantwoordelijkheid’ heeft en de vier e-mails heeft gestuurd als vereffenaar van de erfenis. Ook zegt hij ondanks de onschuldpresumptie wel degelijk ‘het standpunt’ in te kunnen nemen dat Van Essen zich schuldig maakt aan een poging wit te wassen. Hij ontkent de bewindvoerster te hebben geïntimideerd en zegt dat dit in de klacht ook niet wordt onderbouwd.

Van Hees ontkent niet dat zijn doel was de bewindvoerster ertoe aan te zetten geen toestemming voor de procedure van Van Essen te geven. Hij schreef aan de deken:

Gelet op het belang van de kwestie en mijn streven de bewindvoerder ervan te overtuigen geen toestemming te verlenen voor de op naam van Van Essen aanhangig gemaakte procedures heb ik (…) mijn e-mail voldoende indringend en urgent willen formuleren.

De deken heeft momenteel de klacht in behandeling. De rechter doet donderdag 14 september uitspraak of er een voorlopig getuigenverhoor komt over de Endstra-erfenis, en over wie er dan eventueel zullen worden ondervraagd.

Zie meer over het verzoek van Van Essen:

Hoe het OM Willem Endstra nooit vervolgde (#4 VIDEO)

Claim bij de erven van Willem Endstra (#3)

De aanslag op Ronald van Essen (#2)

Vriendschap, miljoenen, moordaanslag (#1)