Korpschef Nationale politie: ‘Kijk breder naar aanpak misdaad’

De korpschef van de Nationale politie, Henk van Essen, pleit na de moord op de misdaadjournalist Peter R. de Vries in NRC voor een bredere aanpak van de georganiseerde misdaad. ‘Anders blijft het dweilen met de kraan open.’

Foto: Joost van der Wegen

Invloed

Van Essen reageert zaterdag in een interview met NRC op het feit dat Peter R. de Vries zelf pleitte voor een radicaal andere aanpak van de georganiseerde misdaad, door regulering en legalisering van drugs: ‘Uiteindelijk is dat een politieke keuze. Beroepshalve vind ik het een internationaal vraagstuk, en geloof ik dat als Nederland het alleen doet het weinig invloed zal hebben. Er blijft dan in Nederland drugs geproduceerd worden voor het buitenland, cocaïne blijft de Rotterdamse haven binnenkomen.’

‘De georganiseerde criminaliteit zal altijd bestaan, maar je wilt de excessen eruit halen’, aldus de korpschef van de Nationale politie.

Dweilen

De politiebaas sluit zich er wel bij aan dat dit niet alleen met repressie kan gebeuren. ‘Dan zullen wij nog meer mensen aanhouden en nog succesvoller worden in de bestrijding. Maar dan blijft het probleem bestaan. Je kunt wel dweilen en dweilen, maar de kraan die lekt.’

De korpschef denkt dat er ‘breder’ gekeken wordt naar de aanpak van de georganiseerde misdaad in de samenleving.

Een goed voorbeeld vindt hij het project Kop van Zuid in Rotterdam, waar jarenlang wordt geïnvesteerd in de hele wijk, in de leefbaarheid, in scholen, in woningen. ‘Dat is echt een meerjarenplan dat je moet volhouden. Het is iets wat over kabinetsperiodes en de zittingsduur van een gemeenteraad heengaat. En het is iets waar je niet binnen een jaar het effect van kan meten en daar heeft men in Nederland tegenwoordig veel moeite mee.’

Tas

Van Essen vindt het ook belangrijk dat er meer perspectief wordt geboden aan de jeugd: ‘Je solliciteert niet op je achttiende met een brief bij een criminele organisatie. Jongeren groeien er in: je brengt een keer een tas weg, dan twee tassen en voor je het weet sta je op de uitkijk bij een liquidatie.’

Scenario

Van Essen zegt in NRC dat de politie er rekening mee houdt dat de aanslag op Peter R. de Vries ‘allemaal samenhangt met de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan Taghi.’ Maar de politie onderzoekt meerdere scenario’s.