Nederland in top drie van landen waar meeste cocaïne in beslag is genomen

Nederland in top drie van landen waar meeste cocaïne in beslag is genomen

Nederland is een van de drie landen in Europa waar de afgelopen twee jaar de meeste cocaïne in beslag is genomen. Dat staat in een rapport over de Europese drugsmarkt, dat Europol donderdag openbaar heeft gemaakt. Daar staat ook in dat jonge mensen die worden verleid de georganiseerde drugsmisdaad in te stappen, alternatieven moeten worden geboden.

door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Meeste

In 2021 is er door de lidstaten van de EU in totaal 303 ton aan cocaïne in beslag genomen. De meeste cocaïne werd in België, Nederland en Spanje onderschept. Volgens Europol laten statistieken zien dat die hoeveelheid inbeslagnames ook in 2022 nog toenam.

De grote hoeveelheden van de drug komen vooral Europa in via de zeehavens van deze drie landen. Dit heeft geleid tot de grootste beschikbaarheid van coke in Europa ooit.

Corruptie

Corruptie en intimidatie van havenmedewerkers maken de cocaïnesmokkel mogelijk, die vooral via zeecontainers plaatsvindt. De corruptie dringt volgens Europol ook door tot andere lagen van de samenleving.

De cocaïnemarkt wordt in Europa gedomineerd door criminele netwerken, die hiermee enorme winsten behalen. Hun handel wordt mogelijk gemaakt door tussenpersonen- en handelaren die voor hen werken, waarbij er connecties onderling bestaan, die ook vaak van vorm veranderen. Ernstig geweld in relatie tot de cocaïnehandel lijkt toe te nemen, op de plekken waar het aan land komt, maar het beïnvloedt de samenleving als geheel ook. Aldus de Europese politieorganisatie.

Labs

In het rapport wordt Nederland ook genoemd als land waar methamfetamine-productie op industriële schaal plaatsvindt. De uitwisseling in kennis tussen Nederlandse en Mexicaanse producenten heeft geleid tot een kwalitatief betere, en tot meer productie van crystal meth. Mexicaanse koks zijn niet vaak meer in labs te vinden, omdat de Nederlanders de kennis al hebben overgenomen. Europol waarschuwt ervoor dat de Mexicaanse producenten ook in staat zijn om illegaal fentanyl de markt op te brengen, zoals ze ook in de VS hebben gedaan.

Aanpakken

Europol raadt aan om de drugsmarkt in Europa beter te monitoren, meer capaciteit vrij te maken om grote criminele organisaties te kunnen aanpakken, en ze adviseert om het criminelen ook in administratieve zin lastiger te maken. Daarbij moet er meer controle komen in de havens, en er moeten meer preventie- en waarschuwingsprogramma’s komen om te voorkomen dat jonge mensen zich door criminele organisatie laten verleiden de misdaad in te stappen.

De directeur van de Europese drugsmonitoringsorganisatie EMCDDA zegt in een commentaar dat Europa met het toenemende geweld door de drugshandel op een kruispunt staat, en dat ze de drugsmisdaad op verschillende manieren zal moeten aanpakken. Een van die manier is door jonge mensen die kunnen worden verleid door criminele organisaties, alternatieven te bieden.