OM in cassatie tegen vrijspraak “Rooie Ron”

Het Openbaar Ministerie is in cassatie gegaan tegen de vrijspraak van Ron de J. (foto), alias “Rooie Ron”. Het OM verdenkt De J. van witwassen van geld dat hij tijdens de IRT-affaire heeft verdiend. Het gerechtshof in Amsterdam sprak hem twee weken gelden vrij. De rechtbank had hem eerder veroordeeld tot 9 maanden cel. 

De Hoge Raad moet nu oordelen of de zaak juist is verlopen en of de procesregels juist zijn toegepast.

Miljoenen

De Jong verdiende, net als Mink Kok en Stanley Hillis, begin jaren negentig miljoenen guldens aan importen van softdrugs samen met de informant Kris J. van het toenmalige IRT. Pas jaren na de afloop van IRT-affaire, waarin twee ministers het veld moesten ruimen omdat zij geen helderheid wisten te verschaffen over de de activiteiten van politie en justitie, rakelde het OM de zaak opnieuw op en werd De J. op de korrel genomen.

Kapitale villa

De J. kocht in 1995 van de opbrengst uit grootschalige handel in softdrugs een kapitale villa aan de Vinkeveense Plassen. Hij kocht het onroerend goed met toonderaandelen van een Zwitserse bedrijf. Het OM legde beslag op de woning; het gerechtshof bepaalde twee weken geleden dat De J. zijn villa terug moest krijgen.

Grote winsten

Het gerechtshof oordeelde dat de overheid de praktijk heeft gedoogd dat de winsten door de informanten en tussenpersonen werden behouden, door de afwikkeling niet op officieel niveau te bespreken of te beslissen. Hierdoor kan volgens het hof niet worden gesteld dat die verdiensten, die het financiële gevolg waren van door de overheid gestuurde handelingen, afkomstig waren uit het criminele handelen van De J. Volgens het hof wist de overheid dat het om grote winsten ging.

Hier de uitspraak die het gerechtshof twee weken geleden deed.