OM tapte alle mobiele telefoons in PI Middelburg

Klaas Otto wordt door het landelijk parket van het Openbaar Ministerie verdacht van het opdracht geven voor de liquidatie van de officier van justitie in zijn zaak, Greetje Bos. Advocaat Louis de Leon is razend over de gang van zaken: ‘mijn cliënt wordt geestelijk gemarteld. Hij wordt inhumaan behandeld’.

Door @Wim van de Pol

Volgen Louis de Leon probeert het Openbaar Ministerie met alle macht om Otto, wiens zaak dit najaar inhoudelijk wordt behandeld, in de Extra Beveiligde Inrichting te krijgen. In maart van dit jaar werd een verzoek van het OM om Otto in de EBI geplaatst te krijgen afgewezen.

TCI-info

Daarna is in juli informatie binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van het gevangeniswezen (het GRIP). Volgens een rapportage van het GRIP gaf Otto opdracht om ‘Greetje Bos iets aan te doen’. De informatie zelf is niet verstrekt aan De Leon. De informatie is als ‘betrouwbaar’ geclassificeerd.

Vervolgens zijn er, volgens een proces-verbaal van de recherche, in juli ‘meerdere’ TCI-info’s verstrekt door de TCI van de politie met de strekking dat Otto ‘opdrachten’ zou hebben gegeven om ‘mensen te laten liquideren’. Om welke personen dat gaat vermeldt het proces-verbaal niet. De informanten van deze tips zijn ook ‘betrouwbaar’ geoordeeld. Ook in dit geval zijn de tips zelf niet aan De Leon verstrekt.

Valse informatie

De Leon in reactie:

Er is geen enkele fundering voor deze valse aantijgingen. Klaas zegt: “ik word genaaid. Ik heb nog nooit iets te maken gehad met liquidaties”. Het doel van OM is Klaas Otto in de EBI plaatsen. Hij krijgt de ene doorzoeking na de ander. Steeds is dat gebaseerd op broodje aap-verhalen. Ze proberen hem op alle mogelijke manieren te vangen want het lukt steeds niet. Wij vermoeden dat ze de politie zelf die valse informatie laat binnenkomen.

De Leon spreekt van ‘een Lucas van Delftje‘ naar de voorganger van Greetje Bos die zelf anoniem valse informatie tipte over een niet-bestaande dreiging op zijn leven.

Alle telefoons

Volgens Louis de Leon blijft het hier niet bij. In het onderzoek naar het vermeende beïnvloeden van getuige door Otto heeft het Openbaar Ministerie opdracht gegeven tot het afluisteren van alle mobiele telefoons in penitentiaire inrichting Torentijd in Middelburg. Een “sleepnet”-machtiging waar ook de rechter-commissaris mee akkoord is gegaan.

De Leon:

Dus houd je vast: alle mobiele telefoons zijn weken getapt. De illegale van de gedetineerden, maar ook die van bewaarders, beveiligers, ander personeel, directie en ook van bedrijven in een straal van 300 meter rond de inrichting. Dus ook de mobiele telefoons bij de aanpalende begrafenis-onderneming.

Klaas Otto (of zijn naam) is volgens De Leon op geen van die honderden gesprekken te horen. De Leon:

Klaas zei tegen me: ik ben één van de weinige gedetineerden in Nederland die geen illegale telefoon op cel heeft. Ik wil dat ook niet. Overigens is dus ook niet gebleken dat Klaas anderen heeft laten bellen.

Otto is inmiddels in de Landelijke Afzondering geplaatst in Vught, in een regime dat vergelijkbaar is met de EBI. De Leon:

Dan zit hij de facto toch in de EBI. Ik geef nog geen dubbeltje voor de betrouwbaarheid van die TCI-informatie. Als het waar zou zijn dan ben de eerste die zal zeggen: dan wil hem niet meer verdedigen.