Ontslag en straffen voor Rotterdamse agenten vanwege foute appgroep

De politie Rotterdam heeft het disciplinair onderzoek naar de uitlatingen en betrokkenheid van zes politiemedewerkers in een Whatsapp-groep afgerond. Eén medewerker krijgt ontslag en werkt niet meer bij de politie. De overige vijf medewerkers krijgen straffen opgelegd variërend van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar en een overplaatsing, tot een schriftelijke waarschuwing.

Naar aanleiding van een onderzoek naar vrouwonvriendelijke en racistische app-groepen bij de politie in Rotterdam, werd medio september vorig jaar tegen zes politiemedewerkers een disciplinair onderzoek gestart. De agenten waren al geschorst.

De politie meldt dat de rol en betrokkenheid van de zes medewerkers in de Whatsapp-groep in de afgelopen weken uitvoerig is onderzocht door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Daarbij zijn de chatgesprekken bekeken en de betreffende medewerkers gehoord.

Ontslag en straf

Naar aanleiding van het onderzoek heeft één medewerker ontslag gekregen. Vier medewerkers hebben een straf gekregen variërend van een berisping, tot het inleveren van verlofuren, tot voorwaardelijk ontslag. Daarnaast zijn de collega’s overgeplaatst naar andere teams. Eén medewerker heeft zelf geen grensoverschrijdende uitingen gedaan, maar heeft wel een schriftelijke waarschuwing gekregen. Dit omdat hij geen actie heeft ondernomen om het gedrag van zijn collega’s te stoppen.

Voor alle politiemedewerkers wordt een bewustwordingstraject ingezet op diversiteit en inclusie. Geen van de zes mannen bekleedde een leidinggevende functie.

‘Vertrouwen geschaad’

Politiechef Fred Westerbeke: ‘Ik ben zeer teleurgesteld in het gedrag van de politiemedewerkers. De vrouwonvriendelijke en discriminerende berichten passen niet in een professionele organisatie. Van iedere medewerker uit mijn eenheid verwacht ik dat zij collega’s en burgers respectvol behandelen en elkaar erop aanspreken als dat niet gebeurt. Daarnaast verwacht ik dat zij geen tegenstellingen aanwakkeren en een bijdrage leveren aan het werken in een veilig team en aan het imago van onze organisatie. Deze zes medewerkers hebben dat met hun gedrag in de Whatsapp-groep niet laten zien.’

Westerbeke zegt dat de medewerkers met hun gedrag het vertrouwen in de politie schaden. ‘Het onderwerp discriminatie wordt veelvuldig binnen onze organisatie besproken. Het kan niet zo zijn dat je dit gedrag als medewerker van de politie vertoont. Dat geldt zowel onder werktijd, als in je eigen tijd. Het beschaamde vertrouwen raakt al onze collega’s die iedere dag het verschil maken in onze eenheid.’