Ook No Surrender is nu een verboden MC

Na de Hells Angels, Satudarah en Bandidos is nu ook No Surrender een verboden motorclub. Dat heeft de rechtbank in Assen vanochtend bepaald. Volgens de rechter is No Surrender een gevaar voor de openbare orde.

Represailles

Volgens de rechter zijn leden van No Surrender structureel betrokken bij ernstige misdrijven zoals intimidatie, openlijke geweldpleging, afpersing, ongeoorloofd wapenbezit en de handel in wapens en drugs. Het bestuur van de club zou ‘een belangrijke aansturende rol hebben bij het plegen en faciliteren van strafbare feiten’. De rechtbank weegt ook mee dat handhaving moeilijk is omdat er uit angst voor represailles zelden of nooit aangifte wordt gedaan en getuigen geen verklaringen durven af te leggen. De volledige uitspraak staat hier.

Verbeurd

No Surrender heeft in Nederland zo’n 900 leden en dertig afdelingen. Het No Surrender verbod geldt voor alle chapters en brotherhoods, omdat de rechter ze ziet als ondergeschikt aan de centrale organisatie. Het verbod strekt zich ook uit tot logo’s,  spreuken en andere uitingen. Het banksaldo van No Surrender is verbeurd verklaard.

Hells Angels

Vorige week werden de Hells Angels Nederland verboden. Het was voor het eerst in de wereld dat de Hells Angels in een land compleet verboden werd. In andere landen, zoals Duitsland, zijn wel de lokale chapters verboden, maar niet de hele club. De rechtbank beschouwt de Hells Angels als een organisatie, die een gevaar is voor de openbare orde. De Hells Angels zien zichzelf als een 1%-club, een club van outlaws, van mensen die buiten de wet staan, zo laat de rechtbank weten. Een club waar een cultuur van wetteloosheid heerst en overheidsgezag buiten de deur wordt gehouden.

Bandidos en Satudarah

Eerder werden ook al de Bandidos in hoger beroep verboden. In het arrest van het gerechtshof werd daarbij bepaald dat de lokale chapters van de Bandidos echter wel mochten blijven bestaan. Het OM is tegen dat onderdeel van het arrest in cassatie gegaan.

Ook Satudarah en Broederschap Catervarius werden vorig jaar verboden en ontbonden.

Hier de uitspraak van de rechter in de zaak tegen No Surrender.