‘Opleiding recherchewerk beneden de maat’

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in een maandag gepubliceerd rapport een hard oordeel geveld over de opsporingsopleidingen van de politie. De inspectie eist voor 1 oktober van dit jaar maatregelen.

Van de onderzochte opsporingsopleidingen voldoen er slechts 2 van de 12 aan eisen als het bewaken van de inhoudelijke kwaliteit en de zorgvuldigheid van de examinering. De Inspectie stuitte bijvoorbeeld op een aanzienlijk aantal examens die de academie al tien jaar of langer gebruikt.

De Nationale Politie en de Politieacademie zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het politieonderwijs. Beide organisaties proberen al 10 jaar om de kwaliteit van de opleiding recherchewerk te verbeteren, maar zonder resultaat, aldus de Inspectie.

Praktijk

Doordat zij geen tijdige informatie krijgt van de politie kan de Politieacademie niet leveren wat agenten in de praktijk nodig hebben, zijn er soms te weinig plaatsen en kampen sommige opsporingsopleidingen met een tekort aan docenten. Door dit tekort hebben docenten te weinig tijd om zich verder te professionaliseren.

Villamoord

Een halfjaar geleden meldde de voorlichter van de Politieacademie aan Crimesite nog het volgende:De  afgelopen twintig jaar is het onderwijs, en daarmee dus ook de technieken en tactieken in verhoor,  aangepast aan de eisen van de tijd en geldende wet- en regelgeving. Wat er nu wordt geleerddat is heel anders dan vroeger.’ Dit naar aanleiding van de vraag of een gewezen rechercheur, die fout op fout had gestapeld in de verhoren van verdachten van de Arnhemse villamoord, nog steeds in dienst was van de Politieacademie als docent in het vak Verhoortechnieken.

Het Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 is voor de liefhebber hier te downloaden.