Politie: drugssmokkel tussen bloemen is serieus probleem (VIDEO)

​​De Nederlandse bloemensector vormt een ideale dekmantel om drugs naar het buitenland te smokkelen en dat is een zorgelijk probleem, zegt de politie in een reportage in EenVandaag. Er is nu een speciale training voor agenten en werknemers in de bloemenhandel om alerter te kunnen reageren op dat soort smokkel. De politie zegt jarenlang niet alert genoeg geweest te zijn op het probleem.

Fijnmazig

Nederland is een distributieland voor drugs, zowel voor synethische drugs die hier worden gemaakt als voor cocaïne die over zee is aangevoerd vanuit Zuid-Amerika. Het snelle en fijnmazige distributiesysteem in de sierteelt is bijzonder aantrekkelijk voor drugsexporteurs om te gebruiken als dekmantel voor drugs. Naast drugs gaan er volgens de politie zo ook wapens, sigaretten en vuurwerk via bloementransporten het land uit. Nederland is de grootste marktplaats voor bloemen ter wereld. Er wordt jaarlijks voor ruim 6 miljard euro geëxporteerd, naar bijna overal in Europa.

De bloemenveiling is qua omvang het derde logistieke knooppunt van Nederland. De terreinen zijn er nog slechter beveiligd dan die op Schiphol en de Rotterdamse haven. Het kabinet trok dit jaar extra geld uit voor dit probleem.

Honderden bedrijven

De politie zegt in EenVandaag dat dit duidelijk is hoe diep criminelen geïnfiltreerd zijn in de sector. Een van de problemen is dat er in de bloemenhandel honderden bedrijven aangesloten zijn op het distributiesysteem.

De politie leidt nu het project Weerbare Sierteelt. Politie, gemeenten, de Belastingdienst, FIOD, douane en bedrijven werken daarin samen om criminaliteit in de bloemenhandel tegen te gaan. Bewustwording is belangrijk. Chauffeurs rijden soms zonder het te weten met drugs in hun wagen.

Ook worden beveiliging en screening verder aangescherpt. Maar dat staat wel op gespannen voet met de aard van de sector. Strenge controles leiden tot tijdverlies, en bloemen zijn bederfelijke waar die snel op de plaats van bestemming moeten arriveren.