Politie schaalt bewaken en beveiligen op naar ‘hoofdtaak’

Het beveiligen van van bedreigde personen was voor de politie tot vandaag een taak die “erbij” werd gedaan. Maar de groei van het aantal mensen en gebouwen dat bewaakt moet worden vanwege bedreigingen neemt toe, en dat kost teveel capaciteit. Een kleine honderd personen krijgen momenteel zware persoonsbewaking. Er is niettemin een serie rampzalige incidenten geweest zoals de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van een kroongetuige: Redouan B.. De politie plant er nu 200 tot 250 mensen bij voor een nieuwe hoofdtaak: bewaken en beveiliging.

Andere taken

Het vele beveiligingswerk gaat nu ten koste van andere taken zoals het toezicht van de politie op straat. De ongeveer 450 agenten die nu bijspringen in het beveiligingswerk zijn van het reguliere politiewerk weggehaald. Gevolg is onder meer het vallen van gaten in de roosters van bijvoorbeeld de basisteams in de wijken. Voor de nieuwe hoofdtaak worden extra mensen van buiten aangetrokken. De Nationale Politie wil hiervoor van het kabinet 100 miljoen euro extra hebben.

Een andere ambitie is het opzetten van een speciaal team dat bedreigers moet gaan opsporen en met justitie voor de rechter kan brengen.

Voorstelbaarheid

Er komt nu één landelijke dienst voor beveiliging zodat voortaan ook geen regionale verschillen in aanpak mogelijk zijn. Overal in het land moet op dezelfde manier worden bepaald welke maatregelen nodig zijn.

Directeur Bewaken en Beveiligen is commissaris Willem Woelders. Hij spreekt van ‘een nieuwe werkelijkheid, die niemand voor mogelijk hield.’ Woelders: ‘Voorheen ging de politie uit van voorspelbaarheid. We namen actie op basis van concrete dreigingsinformatie. Nu is ook voorstelbaarheid een factor.’

Woelders doelt hier mogelijk ook op de strubbelingen die er zijn rond de beveiliging van de naaste familie van kroongetuige Nabil B. en Peter R. de Vries.

Categorieën

Nu werkt de overheid volgens het stelsel Bewaken en Beveiligen, waarin de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Openbaar Ministerie, de politie en de Koninklijke Marechaussee samenwerken. Dit leidt tot soms lastige besluitvorming en planning. Er zijn drie categorieën aan beveiligingstaken.

Bij zeer ernstige bedreigingen tegen personen met implicaties voor de rechtsstaat, zoals bedreiging van journalisten, politici en bestuurders, komt er persoonsbeveiliging, zoals bij Telegraaf-journalist John van den Heuvel en Geert Wilders. Die wordt gedaan door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

Dan is er de Bewakingseenheid die personen en gebouwen beveiligt, bijvoorbeeld procesdeelnemers van bepaalde strafzaken, zoals het Marengo-proces. Met name de beveiliging van bijvoorbeeld getuigen, rechters en officieren van justitie kost de politie erg veel menskracht.

Te slotte is er laagwaardige en routinematige beveiliging van personen en objecten, door registratie van risico-objecten en personen die mogelijk een risico lopen. Dat gebeurt door extra aanwezigheid van politiesurveillance of cameratoezicht. Denk aan gevallen waarbij een bepaalde woning of bedrijf is beschoten of getroffen door explosieven. Een deel van die taken doen basisteams en rechercheteams, en een deel doen boa’s.

De bedoeling is dat de politie met name de laatste twee categorieën door het nieuwe team gaat laten doen.